top of page

Ghi Danh Thiện Nguyện Viên

Hội Từ Bi Phụng Sự sẽ không thể hoàn thành được sứ mạng nếu không có những vị hảo tâm, người luôn quan tâm, những người luôn cống hiến công sức, thời gian và tịnh tài của mình dành cho hội.  Các Bác, cô chú, anh chị có muốn lan toả ánh sáng tình thương và niềm vui đến với người khác không?  Xin ghi danh làm Thiện Nguyện viên dưới đây:

Giới Tính

Cảm ơn bạn đã ghi danh làm thiện nguyện viên.  Chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.

bottom of page