top of page

Sinh Hoạt

Thể dục 
Hành hương
Pháp Hội
Bồ Tát Đạo

Lịch Sinh Hoạt năm 2024

6 & 7 tháng 1

8 tháng 1

​Pháp Hội Mandala lần thứ 14

Lễ xả giới Xuất Gia Vị Tha

10 tháng 2

11 tháng 2

7 - 12 tháng 3

24 tháng 3

Mừng Xuân Giáp Thìn (Compass Center)
 

​Lớp dạy và huấn luyện Pháp Bạt Chiết La Thủ Nhãn (Compass Center)

Hành hương Phổ Hiền Sơn Trang

​Lớp Nấu Ăn Chay (Compass Center)

4 - 11 tháng 5

19 tháng 5

13-18 tháng 6

21 tháng 7

1 - 8 tháng 9

22 tháng 9

12 & 13 tháng 10

17 tháng 11

Khóa Thiền Cao Cấp

Lớp Nấu Chay (CompaSS Center)

Hành hương (Waimanalo, Hawaii)

Lớp Nấu Chay (CompaSS Center)

Hành hương (Meteora)

Lớp Nấu Chay (CompaSS Center)

Mandala tại Taiwan

​Lớp Nấu Ăn Chay (Compass Center)

bottom of page