top of page

Sinh Hoạt

Thể dục 
Hành hương
Pháp Hội
Bồ Tát Đạo

Lịch Sinh Hoạt năm 2024

6 & 7 tháng 1

8 tháng 1

​Pháp Hội Mandala lần thứ 14

Lễ xả giới Xuất Gia Vị Tha

10 tháng 2

11 tháng 2

7 - 12 tháng 3

24 tháng 3

April 7-28

Mừng Xuân Giáp Thìn (Compass Center)
 

​Lớp dạy và huấn luyện Pháp Bạt Chiết La Thủ Nhãn (Compass Center)

Hành hương Phổ Hiền Sơn Trang

​Lớp Nấu Ăn Chay (Compass Center)

​Khoá Bồ Tát Đạo

4 - 11 tháng 5

May 5- 26

19 tháng 5

June 2-23

13-18 tháng 6

June 30-July 28

August 4 - 25

August 4 (3pm-5pm)

August 11 (2pm - 5pm)

1 - 8 tháng 9

September 1 - 22

22 tháng 9

September 29 - Oct 20

12 & 13 tháng 10

October 27 - Nov 17

17 tháng 11

November 24 - Dec 15

Khóa Thiền Cao Cấp

​Khoá Bồ Tát Đạo

Lớp Nấu Chay (CompaSS Center)

Khoá Bồ Tát Đạo

Hành hương (Waimanalo, HI)

Khoá Bồ Tát Đạo

Khoá Bồ Tát Đạo

Lớp Nấu Chay

Thuyết Pháp

Hành hương (Meteora)

Khoá Bồ Tát Đạo

Lớp Nấu Chay (CompaSS Center)

​Khoá Bồ Tát Đạo

Mandala tại Taiwan

Khoá Bồ Tát Đạo

​Veggie Cooking Class

Khoá Bồ Tát Đạo

bottom of page