top of page

Chương Trình
Liên Hoa Bồ Tát

Khóa học giới thiệu về kiến thức Phật pháp cơ bản và các pháp tu căn bản:
  • 4 tháng (16 tuần)
  • Học cách phát âm các hạt giống quang minh một cách trôi chảy, chính xác và ghi nhớ chúng
  • Thực hành thiền căn bản và các bài tập như giãn cơ bắp, thư giãn các cơ quan hầu đạt đến trạng thái tĩnh lặng
  • Tập thở chậm và vi tế
     
Sau khi hoàn thành chương trình, hành giả sẽ đủ điều kiện đăng ký vào lớp Bồ Tát Đạo vào đầu mỗi tháng. Tuần đầu tiên mỗi tháng, Thầy sẽ giảng dạy và nhóm Dharma Care sẽ ôn lại ba tuần còn lại.

Xin mời tham gia chương trình bằng cách ghi danh qua mẫu bên dưới hoặc gửi email thắc mắc về: ​lienhoabotat@compassheart.com

Sign up for a training session
near you! 

Choose any time-slot or region that best suites your schedule (local times):

San Diego - Mon 8 pm - 8:30 pm PST   
Orange County - Sat 7 pm - 7:30 pm PST   
San Jose - Sat 7 pm - 7:30 pm PST   
Michigan - Tue 9 pm - 9:30 pm EST   
Montreal - Wed 7:30 pm - 8 pm CST   
Houston - Thu 8:30 pm - 9 pm CST   
Dallas Wed 8 pm - 8:30 pm CST   
Virginia - Sat 9 am - 9:30 am EST    
bottom of page