top of page

Chương Trình
Liên Hoa Bồ Tát

Khóa học giới thiệu về những câu chú của hạt giống quang minh YA SA và Tứ Liên Hoa:
  • 4 tháng (16 tuần)
  • Học cách phát âm các hạt giống quang minh một cách trôi chảy, chính xác và ghi nhớ chúng
  • Thực hành thiền căn bản và các bài tập như giãn cơ bắp, thư giãn các cơ quan hầu đạt đến trạng thái tĩnh lặng
  • Tập thở chậm và vi tế
     
Sau khi hoàn thành chương trình, hành giả sẽ đủ điều kiện đăng ký vào lớp Bồ Tát Đạo vào đầu mỗi tháng. Tuần đầu tiên mỗi tháng, Thầy sẽ giảng dạy và nhóm Dharma Care sẽ ôn lại ba tuần còn lại.

Xin mời tham gia chương trình bằng cách ghi danh qua mẫu bên dưới hoặc gửi email thắc mắc về: ​lienhoabotat@compassheart.com

Sign up for a training session
near you! 

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với các bác rằng việc ghi danh cho lớp LHBT hiện đã kết thúc. Chúng tôi sẽ gửi thông tin cập nhật về các lớp tiếp theo vào vào tháng 7. Cảm ơn sự thông cảm của các bác.
bottom of page