top of page

Acerca de

HÀNH HƯƠNG

Hành Hương năm 2024

1.  7-12 tháng 3

    Điều hợp viên: Minh Tâm Nelson
2. 13 - 18 tháng 6

    Điều hợp viên: Amy Bùi
3. 31 tháng 8 - 8 tháng 9

    Meteora, Hy Lạp 

    Phone: (858) 518-0048

Tổ chức:  Amy Bùi
Phone:  (469) 544-2789
Email:  amybuicss@gmail.com
TamboNhatbai.JPG
PhoHienSonTrang.JPG
Pilgrimage schedule

Về Chuyến Hành Hương

Địa điểm:

Waimanalo, Hawaii
Trung tâm này là một nơi linh thiêng, phía sau lưng là một ngọn núi có hình dạng đầu voi.

Bao nhiêu lần mỗi năm?

3 lần hàng năm
Kéo dài 3 ngày cuối tuần
Từ 6 giờ sáng đến 4 giờ trưa
Chi phí bao gồm chuyên chở, nơi trú ngụ 5 đêm, ăn sáng và trưa cho 3 ngày, 

Chương trình cho 3 ngày

Tam bộ nhất bái
Thiền
Thuyết pháp


  Bản tin hành hương  

Tam Bộ Nhất Bái

Cuộc hành hương bắt đầu với bài chú đại bi, nhắc nhở tất cả rằng tình thương là nhà của chúng ta và cũng là điểm khởi đầu của tất cả các hành trình.
Sau đó, nhóm sẽ bắt đầu tam bộ nhất bái trên sườn núi. Buổi lễ bái kéo dài khoảng một giờ.

Tam bộ nhất bái (đi ba bước, lạy xuống một lần) là một phương thức lễ bái để biểu lộ lòng thành, sự khiêm cung và trong suốt đoạn đường là cơ hội để chúng ta nối kết với chư bồ tát và với chính nội tâm của mình.


Ba bước đại biểu cho Phật, Pháp, Tăng và cũng đại biểu cho Chân, Thiện, Mỹ.

Trong suốt đoạn đường Tam Bộ Nhất Bái, chúng ta niệm hồng danh của đức Phổ Hiền Bồ Tát và đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hai vị bồ tát đại biểu cho đại hạnh và đại bi.

Động tác lạy xuống là một động tác chuyển đến cho cơ thể và trí não của chúng ta một hình ảnh khiêm cung, không cho rằng mình là một người rất quan trọng và cũng là một động tác biểu hiện lòng thành khẩn. Khi trán chạm mặt đất thì biểu hiện sự trở về chỗ nương tựa, chỗ nâng đỡ chúng ta suốt cuộc đời này. Mặt đất cũng biểu hiện cho sự nuôi dưỡng, sự chấp nhận, tánh thiện. Lúc đó, cơ thể chúng ta ở trạng thái như lúc còn trong bụng mẹ, lúc chúng ta ở trạng thái là một người mới.  

 

Lúc đứng dậy biểu hiện lúc chúng ta trở thành: trở thành vị bồ tát mà chúng ta ngưỡng mộ, trở thành Chân Tâm, Phật Tánh.

Xin mời bấm vào phần lịch sinh hoạt để xem thời điểm của cuộc hành hương săp đến.

IMG_3494.JPG
1 - Hành Hương
00:00 / 20:52
4 - Rừng kiến giải
00:00 / 16:56
IMG_2126.JPG
IMG_4557.JPG
2 - Lòng Tin
00:00 / 15:44
5 - Mặt Trời
00:00 / 24:10
3- Tam Bộ Nhất Bái
00:00 / 17:22
6 - Thường Lạc Ngã Tịnh
00:00 / 14:01
bottom of page