top of page
Buddha
Untitled design (12).png

Pháp Bảo Bát 


​và
​Pháp Tứ Liên Hoa

Mỗi 8 giờ sáng chủ nhật

CHÀO MỪNG QUÝ BẠN ĐẾN VỚI
HỘI TỪ BI PHỤNG SỰ

Mỗi người chúng ta là sức mạnh của thiện tánh, của sự lành trị và chuyển hóa, và có khả năng góp phần xây dựng một cộng đồng hài hoà, lành mạnh. Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức các lớp thể dục dưỡng sinh, các lớp bồ tát đạo và thiền, để tạo một nền tảng Phật pháp nhằm khai mở tâm lượng và tự tánh quang minh sẵn có trong mỗi người.

 

Sứ mạng của Hội là tạo lập và trưởng dưỡng một cộng đồng đầy nhiệt huyết lan trải niềm vui, sự hài hòa và sức sống đến người xung quanh.
 

"Phục vụ người với lòng từ bi là niềm vui lớn nhất và vượt thoát sự ràng buộc của bản ngã."

Thầy Hằng Trường

Classes Events

​CHƯƠNG TRÌNH

bottom of page