top of page

​Về Hội Từ Bi Phụng Sự

Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society/CSS) là một tổ chức bất vụ lợi 501(c)3 có trụ sở chính ở Nam California. Năm 2002, Thầy Ce (Hằng Trường) thành lập hội CSS với tâm nguyện có thể kết hợp tinh hoa đạo bồ tát với trí tuệ của thế kỷ 21, trong mọi lãnh vực từ tư duy, tu trì, tới triết lý, văn hóa, để giúp cho thân, tâm, và linh tánh con người thời đại đạt tới chỗ hài hòa, siêu thoát. Vì thế hội CSS chủ trương con đường hàm dung, vượt ra ngoài những ranh giới do dị biệt văn hóa, tôn giáo tạo ra.


Sứ mạng của hội Từ Bi Phụng Sự là thành tựu người tu đạo bồ tát (với sứ mạng vị tha cứu đời) và truyền bá lối sống toàn diện.


Ðể thực hiện sứ mạng trên, Hội Từ Bi Phụng Sự phát triển một trung tâm giáo dục, tạo môi trường nuôi dưỡng sự thực hành đạo bồ tát và lối sống toàn diện.


Mô hình tổng hợp của một lối sống toàn diện thì chú trọng tới sự phát triển cả 4 phương diện của cuộc sống: đó là tâm linh, tâm lý, trí năng, và xử thế (xã hội). Sự phát triển 4 mặt này được tiến hành song song với sự phát triển của 4 mối quan hệ với môi trường sống: đó là quan hệ với thân xác, tự nhiên giới, văn hóa, và hệ thống xã hội.
 

Hội lập trụ sở tại vùng Orange County, California, với mục đích là khai phát, trưởng dưỡng và khuyến khích sự phát triển về tâm linh, sự hài hòa về tâm lý và sức khoẻ thể chất của mọi người trong cộng đồng. Để hướng đến mục tiêu trên, trung tâm sẽ hướng dẫn phương cách tập luyện toàn diện cho thể xác và tâm linh.

Trung tâm sẽ thực hiện những chương trình như sau:

  • Phối hợp thân, tâm, và linh tánh.

  • Lớp huấn luyện nhằm phát triển sự nhận thức về tâm linh.

  • Khuyến khích sự lành mạnh về thể chất và cách xử thế.

  • Khuyến khích sự sáng tạo.

  • Khuyến khích sự hài hòa của cuộc sống về mặt tâm lý và xã hội.

BioThay

Sáng lập viên: Thầy Hằng Trường

Thay pic 1-1.png

 

Thầy Hằng Trường là một trong những vị tăng có uy tín trong cộng đồng người Việt ở nhiều nơi trên thế giới. Thầy sinh tại Việt Nam, lớn lên trong chiến tranh, tốt nghiệp đại học Mỹ, thọ giới tỳ kheo theo truyền thống Trung Hoa. Thầy được học Phật Pháp chính truyền từ Đại Lão Hoà Thượng Tuyên Hóa, một vị tổ sư truyền thừa của dòng Thiền Trung Hoa và đã chứng đắc trong thời đại này. Thầy Hằng Trường đã sinh hoạt và phục vụ nhiều cộng đồng đa chủng khắp Á Châu, Mỹ Châu và Âu Châu. Thầy có lối sống và thuyết giảng dung nạp nhiều văn hóa, nhiều triết thuyết mới có giá trị toàn cầu. Thầy được nhiều người biết đến về đường lối tu hành toàn diện dựa trên triết lý kinh Hoa Nghiêm.​

bottom of page