top of page

​Xin Mời

Tham Dự

Sự kiện sắp tới

 • Lớp học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Lớp học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Nhiều ngày
  CN, 21 thg 4
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  8:00 21 thg 4, 2024 – 09:30 PDT
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  8:00 21 thg 4, 2024 – 09:30 PDT
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  Hóa giải biệt nghiệp và 4 thứ nợ, đồng thời khai mở tự tánh quang minh, vượt thoát ngũ ấm. Xin mời tham dự khoá tu học Bồ Tát Đạo năm 2024. Mỗi 4 tuần sẽ có một khóa mới.
 • Lớp học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Lớp học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Nhiều ngày
  CN, 28 thg 4
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  8:00 28 thg 4, 2024 – 09:30 PDT
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  8:00 28 thg 4, 2024 – 09:30 PDT
  trực tuyến và tại trung tâm CompaSS, Anaheim
  Hóa giải biệt nghiệp và 4 thứ nợ, đồng thời khai mở tự tánh quang minh, vượt thoát ngũ ấm. Xin mời tham dự khoá tu học Bồ Tát Đạo năm 2024. Mỗi 4 tuần sẽ có một khóa mới.
 • Annual Meditation Retreat
  Annual Meditation Retreat
  Th 7, 04 thg 5
  Idyllwild-Pine Cove
  10:00 PDT 04 thg 5, 2024 – 14:00 PDT 11 thg 5, 2024
  Idyllwild-Pine Cove, 55251 S Circle Dr, Idyllwild-Pine Cove, CA 92549, USA
  10:00 PDT 04 thg 5, 2024 – 14:00 PDT 11 thg 5, 2024
  Idyllwild-Pine Cove, 55251 S Circle Dr, Idyllwild-Pine Cove, CA 92549, USA
  An in-depth, intensive course on cultivating and learning the dharma of the 42-hand and eyes from Quan Yin Bodhisattva.
 • Lớp Học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Lớp Học Bồ Tát Đạo năm 2024
  Nhiều ngày
  CN, 05 thg 5
  Học trực tuyến qua Zoom hoặc tại trung tâm Từ Bi Phụng Sự thành phố Anaheim
  8:00 05 thg 5, 2024 – 09:30 PDT
  Học trực tuyến qua Zoom hoặc tại trung tâm Từ Bi Phụng Sự thành phố Anaheim
  8:00 05 thg 5, 2024 – 09:30 PDT
  Học trực tuyến qua Zoom hoặc tại trung tâm Từ Bi Phụng Sự thành phố Anaheim
  Hóa giải biệt nghiệp và 4 thứ nợ, đồng thời khai mở tự tánh quang minh, vượt thoát ngũ ấm. Xin mời tham dự khoá tu học Bồ Tát Đạo năm 2024. Mỗi 4 tuần sẽ có một khóa mới.
 • Lớp Nấu Chay tháng 5
  Lớp Nấu Chay tháng 5
  Nhiều ngày
  CN, 19 thg 5
  Hội Từ Bi Phụng Sự
  15:00 19 thg 5, 2024 – 18:00
  Hội Từ Bi Phụng Sự, 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804, USA
  15:00 19 thg 5, 2024 – 18:00
  Hội Từ Bi Phụng Sự, 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804, USA
  Sống khoẻ với thức ăn lành. Học nấu các món ăn không có xương thịt động vật. Hoc các món ăn đầy sáng tạo và giảm tạo sát nghiệp với thực đơn chay.
 • Lớp Nấu Chay tháng 3
  Lớp Nấu Chay tháng 3
  Nhiều ngày
  CN, 24 thg 3
  Hội Từ Bi Phụng Sự
  15:00 24 thg 3, 2024 – 18:00
  Hội Từ Bi Phụng Sự, 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804, USA
  15:00 24 thg 3, 2024 – 18:00
  Hội Từ Bi Phụng Sự, 420 S Brookhurst St, Anaheim, CA 92804, USA
  Sống khoẻ với thức ăn lành. Học nấu các món ăn không có xương thịt động vật. Hoc các món ăn đầy sáng tạo và giảm tạo sát nghiệp với thực đơn chay.
bottom of page