top of page

Sinh Hoạt

Thể dục 
Hành hương
Pháp Hội
Bồ Tát Đạo

Lịch Sinh Hoạt năm 2023

14 tháng 1

15 tháng 1

Thâu chương trình Tết

Buổi họp mặt tân niên của Thiện nguyện viên

2-7 tháng 2

19 tháng 2

18 và 19 tháng 3

Hành hương  (Waimanalo, Hawaii)
 

Lớp nấu ăn chay  (Compass Center)

Khóa thiền cuối tuần (Tạo Hiền Sơn Trang)

30 tháng 3 - 4 tháng 4

30 tháng 4

13 và 14 tháng 5

Hành hương (Waimanalo, Hawaii)
 

Lớp nấu ăn chay (Compass Center)

 

Khóa thiền cuối tuần
(CSS East - Virginia
)

27 tháng 5 - 2 tháng 6

Khóa thiền cao cấp  (Joshua Tree)

18 tháng 6

23 tháng 7

29-30 tháng 7

Lớp nấu ăn chay  (Compass Center)

​Pháp hội Quán Âm tại San Diego

​Khoá thiền cuối tuần (San Jose, CA)

20 tháng 8

16 và 17 tháng 9

17 tháng 9 (1pm -3pm)

Lớp nấu ăn chay (Compass Center)

Khóa thiền cuối tuần 
(Houston, Texas)

​Thuyết pháp: Pháp Đại Bi Thủ Nhãn (Houston)

5-10 tháng 10

13-15 tháng 10

22 tháng 10

28 tháng 10

5 tháng 11

18 tháng 11

16 tháng 12

17 tháng 12

6 & 7 Tháng 1 năm 2024

Hành hương  (Waimanalo, Hawaii)

​Pháp Hội Lục Tý Quan Âm (Houston)

​Thuyết pháp tại chùa Đại Bi (OC)

​Mandala hàng tháng (Compass Center)

​Lớp dạy nấu ăn chay (Compass Center)

​Mandala hàng tháng (Compass Center)

​Mandala hàng tháng (Compass Center)

​Thuyết Pháp tại Tu Viện Đại Bi (Orange County)

Pháp Hội và Mạn Đà La

bottom of page