top of page

Lời khuyên của đức Văn Thù Bồ Tát

Đã cập nhật: 26 thg 4, 2022

Kinh Hoa Nghiêm đưa ra một bản đồ diễn tả từng bước tiến hóa trên con đường tu tập. Phẩm cuối cùng của kinh kể chuyện một vị tại gia cư sĩ tên là Thiện Tài Đồng Tử đi cầu đạo. Bài này đề cập đến lời khuyên của đức Văn Thù Bồ Tát cho Thiện Tài Đồng Tử. Để xem nguyên bài, xin mời vào youtube/user/masterhangtruong.

23 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page