top of page

Th 6, 14 thg 10

|

Tạo Hiền Sơn Trang

Khóa Thiền (tham dự tại chỗ)

Hãy tham dự khóa thực tập thiền 3 ngày và học cách giải 4 loại nợ bằng cách kết hợp pháp Tứ Liên Hoa và pháp Lục Tý. Thời hạn ghi danh kể từ ngày Thứ hai, 28 tháng 2 lúc 11:59am!

Registration is closed
See other events
Khóa Thiền (tham dự tại chỗ)
Khóa Thiền (tham dự tại chỗ)

Thời gian & Địa điểm

9:00 14 thg 10, 2022 – 16:00 16 thg 10, 2022

Tạo Hiền Sơn Trang, Murrieta, CA, USA

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Khóa thiền này sẽ chú trọng vào Pháp Tứ Liên Hoa và Pháp Lục Tý để giải 4 loại nợ.

 

Mỗi khóa thiền có một chuyên đề khác nhau. Xin mời trở lại trang web Sinh Hoạt để xem các lớp học và khóa huấn luyện/khóa thiền khác.

Check-in:  7pm Thứ Năm, 9 tháng 6.

Check-out:  4pm Chủ Nhật, 12 tháng 6.

Chi phí khi tham dự tại chỗ

(bao gồm ăn, ở): $80

Giới hạn: 10 người! Một khi đủ số người, xin vui lòng ghi danh vào danh sách chờ đợi. Chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị khi có chỗ trống.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page