top of page

Th 6, 10 thg 6

|

Zoom

Khóa Thiền

Hãy tham dự khóa thực tập thiền 3 ngày và học cách giải 4 loại nợ bằng cách kết hợp pháp Tứ Liên Hoa và pháp Lục Tý. Xin ghi danh trước Thứ Sáu, 3 tháng 6, @11:59pm.

Registration is closed
See other events
Khóa Thiền
Khóa Thiền

Thời gian & Địa điểm

09:00 PDT 10 thg 6, 2022 – 16:00 PDT 12 thg 6, 2022

Zoom

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Khóa tu chuyên đề: Kết hợp Pháp Tứ Liên Hoa và Pháp Lục Tý giúp giải 4 thứ nợ.

Các khóa tu khác có những chuyên đề khác nhau. Xin mời vào phần Sinh hoạt để biết thêm chi tiết.

 

Khóa tu miễn phí cho quý vị tham dự trực tuyến. Hạn chót ghi danh là ngày 8 tháng 6!

 

Hạn chót ghi danh tham dự tại chỗ là thứ sáu, 3 tháng 6! 

Xin mời vào trang Sinh hoạt tại chỗ - On Site Registrations Page để giữ chỗ HERE or copy & paste the follow URL address to your web broswer: https://www.compassheart.com/retreat-registration

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page