top of page

Th 2, 02 thg 10

|

Địa Điểm sẽ thông báo sau

Pháp Tứ Liên Hoa - Lớp huấn luyện kỹ năng

Những lớp huấn luyện giúp học viên của chương trình Bồ tát đạo - Pháp Tứ Liên Hoa nhằm giúp học viên trì chú chuẩn, tập quán tưởng và trì chú thành dòng.

Pháp Tứ Liên Hoa - Lớp huấn luyện kỹ năng
Pháp Tứ Liên Hoa - Lớp huấn luyện kỹ năng

Thời gian & Địa điểm

6:00 02 thg 10, 2023

Địa Điểm sẽ thông báo sau

Khách

Giới thiệu về sự kiện

 

  • được kèm tụng chú chuẩn hơn
  • học thuộc các câu chú
  • thực tập trì chú
  • thực tập quán tuởng

Các học viên có thể chọn học chuyên một liên hoa trong vòng một tháng và được hướng dẩn bởi một hướng dẩn viên có kinh nghiệm. Lớp huấn luyên kéo dài nữa tiếng mỗi lần và 2 lần mỗi tuần.

 

Lớp học dành cho các học viên ghi danh trong chương trình học Pháp Tứ Liên Hoa, tuy nhiên đây cũng là cơ hội cho các học viên mới tham dự để được huấn luyện về pháp tu này.

 

 

 

 

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page