top of page

Th 7, 18 thg 3

|

Tham dự tại chỗ ở một trong 2 trung tâm của hội ở California

Pháp Tứ Liên Hoa (Khóa thiền cuối tuần vào tháng 3)

Để có cơ hội thực tập sâu hơn các pháp Bảo Tráp và Cam Lồ. Xin mời ghi danh nếu các bạn sẽ tham dự tại chổ. Có 2 địa điểm để lựa chọn: Nam California và Bắc California

Đã đóng cửa ghi danh
Xem các sinh hoạt khác
Pháp Tứ Liên Hoa (Khóa thiền cuối tuần vào tháng 3)
Pháp Tứ Liên Hoa (Khóa thiền cuối tuần vào tháng 3)

Thời gian & Địa điểm

7:00 18 thg 3, 2023 – 16:00 19 thg 3, 2023

Tham dự tại chỗ ở một trong 2 trung tâm của hội ở California

Khách

Giới thiệu về sự kiện

Khóa này gồm 2 ngày:

Thứ bảy 18 tháng 3 và Chủ nhật 19 tháng 3 năm 2023, từ 7 giờ sáng đến 4 giờ trưa. Buổi ăn trưa sẽ được cung cấp.

 

Các địa điểm:

1) Orange County, Nam California

420 S. Brookhurst St., Anaheim, CA 92804, USA.

 

2) San Jose, Bắc California

1430 Tully Rd #407, San Jose, CA 95122.

 

Khóa tu nhằm mục đích giúp quý vị đào sâu mức độ tu tập sau khi đã học các lớp thứ ba hàng tuần. Tu tập liên tục trong 2 ngày sẽ giúp chúng ta đi sâu hơn về thân, tâm, linh tánh.

 

Chúng tôi khuyến khích tham dự tại chỗ để có thể cùng tu với các bạn đồng đạo và nhờ vào sức của tập thể có thể giúp chúng ta dễ tu hơn. Bạn chỉ cần ghi danh tham dự nếu muốn tham dự tại chỗ ở trong tâm của Hội.

 

Các bạn ở các vùng không có tổ chức khóa thiền tại chỗ có thể vào Zoom. Chúng tôi sẽ gởi link cho tất cả học viên ghi danh lớp thứ ba hàng tuần.

 

Ghi danh sẽ khóa sổ vào lúc 11:59 trưa thứ năm 16 tháng 3.

 

Xin quý vị mang theo Bảo Tráp (nếu có) và mặc đồ thiền xám nếu muốn.

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page