top of page
5093068830_52190388f6_o.jpg

Nhập Thất

Mục đích
Để khuyến khích các bác đã từng học với thầy, ở mọi trình độ, đi sâu vào các pháp tu bằng cách tạo môi trường thuận lợi cho việc tu tập liên tục không gián đoạn trong một thời gian tương đối dài.

bottom of page