Giáo Pháp

Video Mới

RKT: Tu Riêng - Tu Chung
36:01
RKT: Làm Việc Chung
35:46
Introduction of integral Tai Chi+ (Session #2)
01:27:17

Introduction of integral Tai Chi+ (Session #2)

Follow along with this series to enhance your iTC practice and to deepen your meditation! You'll need the basic integral tai chi knowledge and experience in order to fully benefit from this. This session was recorded August 14th, 2022 (second class of the series) and focuses on the introduction of the frog, buffalo, and crane forms + meditation guidance in the last half hour of class. Both Vietnamese and English are spoken throughout the session. If you like the content, please SUBSCRIBE to the channel for more like it! -------+------- Hãy theo dõi loạt bài này trên You Tube để nâng cao sự thực tập môn Càn Khôn Thập Linh (iTC) và tập thiền định thâm sâu hơn! ** Bạn sẽ cần kiến thức và kinh nghiệm của môn Càn Khôn Thập Linh (Tài Chi Toàn Diện) căn bản để có thể tiếp nhận lợi ích đầy đủ từ bộ môn học đặc biệt này. ** Để biết lịch trình các lớp học: https://www.compassheart.com/integral-taichi. Những buổi học này đã được thu lại vào ngày 14 tháng 7 năm 2022 và tập trung vào việc giới thiệu triết lý của và sự tập của thế con cóc, trâu, hạc. Cả tiếng Việt và tiếng Anh đều được dùng trong lớp học này tại Trung Tâm của Hội. Nếu các bạn thích loạt bài tập này, hãy bấm vào “SUBSCRIBE” để nhận được thêm! những loạt bài tương tự
RKT: Sống Riêng, Sống Chung
35:07

Giáo Nghĩa

48668078343_d124322d27_o_edited.jpg

Những kiến thức căn bản cần thiết để tiến tu.

19555170230_d612e1ac6a_o.jpg

Kinh cho ta bản đồ toàn diện từ phàm phu đến Phật vị.

4145291623_f4cb1abb6f_o_edited.jpg

42 Thủ Nhãn

Pháp tu của đức Quán Thế Âm bồ tát.