top of page

Cà Phê Pháp 
Dharma Espresso

Nghệ Thuật Sống

00:00 / 09:38
00:00 / 06:38
Chuyện gì xẩy ra lúc cận tử?
53470955314_6f8449cf2d_o.jpg

Vượt qua rào cản để đến nhà Phật

Mandala là nhà Phật
Trở về nhà Phật
Nhà Phật là nhà ấm áp
Nhà Phật là nhà quang minh
Vượt qua rào cản thứ nhất

3 điều gì khiến cho việc Sống Chung, Tu Chung và Làm Việc Chung trở nên khó khăn?

Bài số 96 - Loạt bài Sống Chung Tu Chung và Làm Việc Chung
00:00 / 15:32
bottom of page