top of page

Căn Bản

Kim chỉ nam cho đường tu

Khi nghe đến chữ 'Tu' chúng ta thường liên tưởng đến các vị tu sĩ trong chùa hay nhà thờ nhưng thật ra danh từ 'Tu' dùng để nói đến việc tự cải thiện để trở nên hoàn thiện hơn, tốt hơn, hay hơn, để tiến hóa về phương diện tâm linh. Vậy thì trên con đường tiến hóa tâm linh chúng ta cần có 'la bàn' để biết nên hướng tới gì và nên làm gì.

Phát triển Bồ Đề Tâm

Tâm bồ đề là gì và làm sao ta có thể phát triển tâm bồ đề.

Cất bước lên đường

Bước đầu chúng ta cần biết những điều gì và nên chuyển hóa như thế nào? Xin mời bấm vào hình để đọc bài giảng.

44547857540_ab5eb37dcd_k_edited.jpg
Định nghĩa chữ Tu và Tu Toàn Diện

Trong đoạn video này chúng ta sẽ biết được là chữ Tu được dùng trong nhiều dụng từ khác nhau và có ý nghĩa như thế nào. Ngoài ra khi chúng ta muốn cải thiện thì nghĩ cho kỹ, chúng ta thấy có rất nhiều phương diện trong cuộc sống chứ không chỉ thuần túy có cảm xúc hay tánh tình mà thôi. Xin mời xem để biết rõ hơn.

bottom of page