top of page

CN, 12 thg 5

|

Học trực tuyến qua Zoom hoặc tại trung tâm Từ Bi Phụng Sự thành phố Anaheim

Lớp Học Bồ Tát Đạo năm 2024

Hóa giải biệt nghiệp và 4 thứ nợ, đồng thời khai mở tự tánh quang minh, vượt thoát ngũ ấm. Xin mời tham dự khoá tu học Bồ Tát Đạo năm 2024. Mỗi 4 tuần sẽ có một khóa mới.

Lớp Học Bồ Tát Đạo năm 2024
Lớp Học Bồ Tát Đạo năm 2024

Thời gian & Địa điểm

8:00 12 thg 5, 2024 – 09:00 PDT

Học trực tuyến qua Zoom hoặc tại trung tâm Từ Bi Phụng Sự thành phố Anaheim

Giới thiệu về sự kiện

  • Hóa giải biệt nghiệp và 4 thứ nợ, đồng thời khai mở tự tánh quang minh, vượt thoát ngũ ấm. Xin mời tham dự khoá tu học Bồ Tát Đạo năm 2024. Mỗi 4 tuần sẽ có một khóa mới.
  •  Giới thiệu pháp tu Ngũ Tự Văn Thù – A, RA, PA, CA, NA – giúp ta khai mở nguồn sáng vô tận, thăng hóa tâm thức, và xuyên phá ngũ ấm.
  • Lớp dành cho học viên cũ và mới. Các học viên mới nên tham gia chương trình Liên Hoa Bồ Tát để học các câu chú và triết lý pháp tứ liên hoa.
  • Mỗi 4 tuần sẽ có chủ đề mới xây dựng trên khóa trước.
  • Lớp BTD sẽ mở vào mỗi Chủ Nhật từ 8 giờ tới 9:30 sáng tại iB center và trực tuyến.
  • Không cần ghi danh trước. Buổi sáng lớp học đầu tiên của khoá, xin mời vào link Zoom và điền chi tiết thông tin của học viên để vào lớp.
  • Tất cả thông tin của lớp học sẽ được gởi qua Viber, điện thư và đăng tải trên trang web dành cho học viên.
  • Các học viên lớp bồ tát đạo năm ngoái đã có thể vào trang web dành cho học viên (được cập nhật sau mỗi bài giảng). Các học viên mời tham dự năm nay, nếu muốn vào xem tài liệu học thì xin đăng ký tại địa chỉ https://compassheart.com/vi/4lotus

Thời khoá biểu các khoá học năm 2024


April 7- 28:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness)

- Như Ý Châu (Mani Jewel)

May 5 - 26:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness)

- Bảo Kiếm (Jewel Sword)

June 2 - 23:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu một: Thân bất động (4-Lotus dharma/first depth: physical stillness)

- Bảo Bát (Jewel Bowl)

June 30 - July 28:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)

- Bạt Chiết La (Vajra)

August 4 - 25:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)

- Quyến Tác + Bạt Chiết La (Lariat + Vajra)

September 1 - 22:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu hai: Thở vi tế (4-Lotus dharma/second depth: subtle breathing)

- Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Jewel Bowl + Lariat + Vajra)

September 29 - Oct 20:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)

- Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Jewel Sword + Jewel Bowl + Lariat + Vajra)

October 27 - Nov 17:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)

- Như Ý Châu + Bảo Kiếm + Bảo Bát + Quyến Tác + Bạt Chiết La (Mani Jewel + Jewel Sword + Jewel Bowl + Lariat + Vajra)

November 24 - Dec 15:

- Pháp Tứ Liên Hoa / chiều sâu ba: dòng chú lưu xướng (4-Lotus dharma/third depth: mantra flow)

- Review


  • Để vào lớp học, xin dùng địa chỉ Zoom dưới đây:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMkf-yuqjkrGtXaRaZLoFnYlBulGOpo9DMI


Để biết thêm chi tiết hay để liên lạc với chúng tôi, xin gửi điện thư đến botatdao@compassheart.com.

 

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page