top of page

CN, 05 thg 5

|

Either via Zoom or On-site in Anaheim

Pháp Tứ Liên Hoa (Thiên Diệp Bảo Liên)

Làm cách nào giải nợ ân nghĩa và khai mở lòng biết ơn đến tất cả? Xin mời bấm vào đây để tham dự khóa huấn luyện. Lớp mới mỗi 4 tuần!

Pháp Tứ Liên Hoa (Thiên Diệp Bảo Liên)
Pháp Tứ Liên Hoa (Thiên Diệp Bảo Liên)

Thời gian & Địa điểm

1 ngày khác

8:00 05 thg 5, 2024 – 9:30

Either via Zoom or On-site in Anaheim

Giới thiệu về sự kiện

 

Thời khóa biểu cho khóa học.

Xin lưu ý là lớp học sáng chủ nhật là triết lý và thực tập. Sẽ có 1 buổi thực tập vào tối thứ ba trong tháng và sẽ có 2 giờ thực tập mỗi lần cho 2 múi giờ (ET-giờ New York và PT-giờ California). Xin chọn giờ thuận tiện cho bạn.

 

29 tháng 10: (PT) 8:00am - 9:30am

Tại trung tâm và rtực tuyến qua Zoom

 

5 tháng 11:

(PT) 8:00am - 9:30am

tại trung tâm iB và trực tuyến

 

7 tháng 11 (thực tập) trực tuyến:

(ET) 7:00pm - 8:30pm

(PT) 6:30pm - 8:00pm

 

12 tháng 11:

(PT) 8:00am - 9:30am

tại trung tâm iB và trực tuyến

 

19 tháng 11:

(PT) 8:00am - 9:30am

tại trung tâm iB và trực tuyến

 

 

Vì sao tu Pháp Tứ Liên Hoa và Pháp Thiên Diệp Bảo Liên?

Để chuyển hóa sự tham lam, giận dữ, si mê, lầm lạc, thói nghiện ngập và hóa giải nợ tiền, nợ máu, nợ tình cùng khai mở lòng biết ơn đối với tất cả. Triển khai và thành tựu Bồ Đề Tâm và giúp người khai mở và trưởng dưỡng tâm Bồ Đề của họ.

 

Học và tu tập toàn bộ Pháp Tứ Liên Hoa qua hệ thống tổng hợp toàn diện kết hợp pháp tu của đức Quán Thế Âm Bồ Tát và triết lý kinh Hoa Nghiêm. 

 

khóa học này:

 

  • Dành cho người mới bước vào đạo, chưa biết về pháp Thủ Nhãn.
  • Không có đòi hỏi phải biết pháp tu gì trước.
  • 4 lớp học, mỗi tuần một lần vào mỗi chủ nhật, kể từ 27 tháng 8 đến 17 tháng 9 năm 2023.

Điều cần biết thêm:

  • Hạn chót ghi danh cho lớp học này sẽ kết thúc lúc 6:30am PST - vào ngày đầu tiên của khóa học 4 tuần.
  • Xin vui lòng cho biết bạn chọn học trực tuyến lúc ghi danh.

Để biết thêm chi tiết hay để liên lạc với chúng tôi, xin gửi điện thư đến botatdao@compassheart.com.

 

Chia sẻ sự kiện của bạn

bottom of page