top of page

Liên Hoa Tưởng Niệm

Để tưởng niệm những vị đã quá vãng trong thời kỳ dịch bệnh covid-19, một Liên Hoa Ngàn Cánh được tạo lập bằng những cánh sen chứa đựng những lời thương yêu của tất cả người tham dự. 

bottom of page