SITEMAP | HOME | Viet | 繁體中文
News
Index / Activities / News / News

Xin cứu trợ nạn nhân động đất và sóng thần ở Nam Dương


Hội Từ Bi Phụng Sự thành khẩn kêu gọi lòng lân mẫn và hảo tâm cứu trợ của quý vị.

Trận động đất và sóng thần ngày 26 tháng 9 năm 2018 tại Nam Dương đã khiến cho khoảng hơn 7000 người thiệt mạng (tin giờ chót cho biết đã tìm được xác của 2010 người và còn 5000 người mất tích, có thể đang bị chôn vùi dưới 4 thước đất) và 70,000 người đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Tổng cộng thâu được đến ngày hôm nay: $81,710.
Mục tiêu: $200,000.

Chúng tôi hợp tác chặc chẻ với Hội từ thiện Global Medic đang có mặt tại Nam Dương để gắn máy lọc nước và phân phối túi cứu cấp cho nạn nhân.

Quý vị có thể giúp các nạn nhân bằng cách:

1) Text: Xin text cho 916-426-0575 về đánh chữ Give để đóng góp.

2) Gửi ngân phiếu về địa chỉ (memo: Indonesia aid)
5753 E. Santa Ana Canyon Rd, Suite G-613
Anaheim, CA 92807

3) Chuyển ngân qua trang mạng theo địa chỉ ghi bên dưới.

Contact:  ADMIN   Hanh Ta   714-625-8966
Updated:10-19-2018 3:10
URL:https://secure.compassheart.com/donate/index.php?_lang=vn