SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Đem nước sạch đến cho Haiti
Index / Haiti Water Project / Thư Cảm Ơn

 

Thư cảm ơn của Thầy Hằng Trường

Ngày 20 tháng Giêng, năm 2010,

Thưa bác thân mến,

Thầy rất cảm động và xin cảm ân sự mở tâm, rộng rãi, giúp đỡ của bác đối với những đồng bào đang ở trong cảnh màn trời chiếu đất bên Haiti.

Đạo bồ tát là đạo của tình thương, của lòng quan hoài, hy sinh, cứu đời cứu người. Tâm bồ tát là tâm rộng rãi, vượt thoát mọi hạn hẽp của bản ngã ích kỷ, vượt thoát mọi giới hạn do quan niệm về chủng tộc, văn hóa, hay lối suy tư. Do đó, khi bác mở tâm đóng góp giúp đỡ những đồng bào ở Hai ti là bác đã bước vào con đường bồ tát một cách thực tế nhất. Thầy xin tán thán và tùy hỉ công hạnh của bác!

Hội Từ Bi Phụng Sự (Compassionate Service Society) xin gọi công tác đem nước sạch là project Nước Tình Thương. Xin bác tiếp tục ủng hộ công việc từ thiện này.

Xin bác theo dõi tin tức hoạt động của hội ở www.compassheart.com.

Chúc bác và gia đình an lạc, luôn luôn khai mở,

Thầy Hằng Trường