SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Lớp học Pháp Quán Âm Lục Tý do Thầy Hằng Trường hướng dẩn


Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời quý vị tham dự lớp học về con đường khai mở hạnh bồ tát - Ba La Mật.

Ngày giờ: Thứ bảy và Chủ nhật ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2018
từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Địa điểm: 420 S Brookhurst St., Anaheim, CA 92804

Có phục vụ thức ăn chay.

Chi phí: $40

Xin vui lòng ghi danh trước qua điện thoại hay bấm vào link dưới đây.


Contact:  General Inquiries   Hanh Ta   714-625-8966
Updated:04-08-2018 10:25
URL:http://evite.me/tknrY9MtCD