SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

BUỔI THIỀN ĐỊNH Muôn Vàn Tín Ngưỡng Chỉ Một Tình Thương


Hội Từ Bi Phụng Sự kính mời quý vị tham dự

BUỔI THIỀN ĐỊNH
Muôn Vàn Tín Ngưỡng Chỉ Một Tình Thương

Thời gian: THỨ BẢY 8 Tháng 7, 2017
9:00 AM to 3:00 PM
Địa điểm: Long Beach Convention Center
100 S. Pine Avenue
Long Beach, CA 90802


Kính mời quý bác và quý anh chị đến tham dự buổi THIỀN ĐỊNH đặc biệt do Hội Từ Bi Phụng Sự tổ chức, qui tụ 4 phái đoàn Phật giáo, Hồi Giáo,Thiên Chúa Giáo, và Tin Lành cùng ngồi thiền trong Nghi Thức THIỀN TRÀ Phật giáo, và cùng với các Nghi Thức đặc thù và Thiền Tập của những tôn giáo khác.

Trong buổi sinh hoạt THIỀN ĐỊNH này, chúng ta sẽ cảm nhận sâu sắc tình thương bác ái là nguồn gốc căn bản và chiều sâu tâm linh của mỗi tôn giáo, có lẽ rất khác biệt với cảm nhận thông thường của chúng ta.
Nâng cao nhận thức và thấu hiểu cái đẹp khác biệt của các tôn giáo là điều cần thiết đem lại lợi ích cho nhân loại.

Kính mời quý vị và gia đình phổ biến rộng rãi về buổi sinh hoạt hiếm có này.

Đồng thời, xin quý vị cũng phổ biến và mời giới trẻ cùng các thân hữu Việt, Mỹ sử dụng Anh ngữ.

Xin mời tất cả cùng tham dự.

Kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.
Contact:  General Inquiries   714-561-5974
Updated:06-15-2017 21:45
URL:tongiaohaihoa.com

Flyer: