SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Trang nhà / Giáo Pháp / Kinh Sách / Quán Âm Sám

Quán Âm Sám 觀音懺

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Mãn Nguyện của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Nguyện là ước mong, yêu cầu, nhu cầu, mong muốn của chúng sinh. Bồ tát làm mãn nguyện tức là đáp ứng nhu cầu của chúng sinh. Đức Quán Âm làm mãn nguyện của chúng con bằng đủ mọi phương thức, có khi khi ngài hiện thân, có khi ngài không hiện thân nhưng tạo điều kiện, tạo hoàn cảnh, đưa đẩy những duyên lành cho tụ hội, hoặc khiến người hiền, bậc thiện tri thức tới đúng lúc, nói đúng chuyện, khiến chúng con được mãn nguyện, giải thoát khổ sở ở thân và tâm. Sở dĩ bồ tát làm như vậy vì ngài có phát nguyện làm chúng con hoan hỉ, an lạc, hết khổ, hết lo; ngài phát nguyện đi khắp mọi trong thế giới để cứu giúp; ngài phát nguyện thấu hiểu tất cả căn tánh của mọi chúng sinh; ngài phát nguyện làm sự hiểu biết của chúng con sẽ thù thắng thanh tịnh; ngài phát nguyện làm mọi phiền não đều tiêu tan; ngài phát nguyện làm chúng con buông bỏ, sửa đổi mọi thói hư tật xấu; ngài phát nguyện làm chúng con nhìn xuyên chân tướng mọi dục lạc ích kỷ; ngài phát nguyện làm chúng con tăng trưởng tâm thức sâu thẳm hướng về chân thiện mỹ; ngài phát nguyện châu biến khắp vũ trụ, pháp giới, làm hiển lộ Niết Bàn để tất cả đều chứng kiến. Tâm thức của bồ tát là tâm thức đồng bộ với tâm thức trong sáng vô ngại, không biên giới, vô cùng vô tận của chư Phật. Sự hiểu biết của bồ tát là sự lưu xuất của chân tâm Bất Nhị. Cuộc sống của bồ tát là cuộc sống khai mở tình thương trong tim chúng sinh, ban bố vô uý cho kẻ còn chìm trong bóng tối vô minh. Hơi thở của bồ tát là sức mạnh, là nguồn sống của tình thương vô hạn. Lời nói của bồ tát là âm nhạc êm dịu chuyển hóa sự cứng cỏi của ‘cái tôi’ thành sự nhu thuận, cởi mở, ly dục của chân lý vĩnh hằng. Mỗi bước đi của bồ tát là một sự rũ bỏ gánh nặng của nghiệp chướng quá khứ, mở ra một khoảnh đất của hy vọng, của mới mẻ, của bắt đầu. Mỗi cái nhìn của bồ tát là một lan tỏa của tình thương, của cảm thông, đem tới hài hòa, ấm áp, an ổn.  Chúng con xin học theo công hạnh mãn nguyện này của bồ tát, để tâm con đối với chúng sinh sẽ thay đổi hoàn toàn. Rằng con sẽ thấy chúng sinh tức là Phật sắp thành; chúng sinh là cha mẹ người thân thương; chúng con và chúng sinh chỉ là một. Rằng cuộc sống của chúng con sẽ là cuộc sống đem an lạc tới chúng sinh, cuộc sống này là phương tiện để làm những mong cầu của chúng sinh được thành tựu. Chúng con xin thành tâm sám hối những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp từ vô thủy kiếp đến đời nay, đã làm chúng con bị khóa cứng trong tánh ích kỷ, tánh chỉ biết tự lợi, tánh độc hại, thói quen tranh giành cho quyền lợi chính mình mà chẳng biết tới nỗi đau khổ của kẻ khác, thói ghen ghét với người giỏi tốt hơn con, tánh nói lời độc ác để làm người nghe đau đớn, tánh không tha thứ, tánh không nhường nhịn, tánh háo thắng thích lường gạt, tánh dữ dằn thích thấy người khác đau đớn, tánh cố chấp, không chịu thay đổi kiến giải theo chân lý, tánh ăn nói ngược ngạo, thói phá hoại sự thành công của người khác. Chính những thói xấu ấy đã ngăn trở con làm mãn nguyện những người sống với chúng con. Hôm nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy, xin đức Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp hộ, khiến chúng con thuận duyên, dễ dàng sửa đổi tâm tánh, để chúng con có thể phục vụ đem niềm vui hạnh phúc chân thật tới tất cả chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Chúng con xin cung kính thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Xuất sám

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Hôm nay đại chúng trong đạo tràng Quán Âm này, chúng con nhất tâm nhất ý, cúi đầu lễ lạy đức đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm, Quán Thế Âm bồ tát, xin ngài chứng giám cho lòng thành của chúng con. Chúng con xin tu hành, lễ lạy, đọc tụng, không những cho mình mà còn vì tất cả những chúng sinh trong mạng lưới nhân duyên của chúng con. Xin ngài hãy dùng thần lực làm cho những chúng sinh được tức tốc giải thoát: những ai bịnh khổ, xin liền hết bịnh; những ai lạc lối, tìm được lối về; những ai mất lòng tin, tìm được đường tâm linh; những ai mất việc, tìm được việc làm; những ai oan ức, được giải oan; những ai tuyệt vọng, đầy hy vọng; những ai đau buồn, hết đau, giải buồn; những ai hoạn nạn, gặp may mắn; những ai bị kiện tụng, thoát khỏi rắc rối kiện tụng; những ai gặp hiểm nghèo, gặp cứu tế thoát hiểm; những ai mong con cái, được con cái; những ai cần giúp đỡ, được trợ giúp; những ai đang làm ác, ngừng làm ác; những ai muốn làm thiện, việc thiện tới đón mời; những ai cần ngài hiện thân, xin ngài hãy hiện thân cứu độ. Chúng con lại xin ngài rủ lòng thương xót tới những chúng sinh trong cõi khuất bóng, xin ngài hãy tiếp dẫn những người thân bằng quyến thuộc đã quá cố của chúng con, xin ngài tiếp dẫn những kẻ chết bất đắc kỳ tử; xin ngài tiếp dẫn những vị chết non; xin ngài tiếp dẫn những em bé lìa đời khi còn nằm trong bào thai; xin ngài tiếp dẫn những vị còn kẹt trong thân trung ấm, chưa được đầu thai; xin ngài tiếp dẫn những người đang hấp hối, cần được tiếp dẫn vãng sinh; xin ngài tiếp dẫn những vong linh còn bơ vơ, không chỗ nương tựa, không chỗ trở về. Xin ngài lắng nghe tiếng thổn thức của những người trong chúng con. Xin ngài khai mở những cánh cửa ngăn đóng tình thương bay bổng trong những tâm hồn khép kín. Xin ngài tưới ướt tình thương trên những mảnh đất tâm linh khô cằn vì thiếu quan hoài, săn sóc. Xin ngài đem lại nụ cười cho những vành môi lâu ngày khô quạnh vì đớn đau. Xin ngài luôn luôn ở trong chúng con, hướng dẫn chúng con trên con đường tình thương, đem tới hạnh phúc cho vô số chúng sinh còn chịu khổ. Với lòng thành kính và thương yêu, chúng con xin dâng lời thỉnh cầu và phát nguyện tới đức Quán Âm, xin ngài hứa khả, khiến thành tựu những thỉnh cầu của chúng con.

Chúng con xin cúi đầu thành tâm đảnh lễ!

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

 

                       Trang  1   2   3  4   5