SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Trang nhà / Giáo Pháp / Kinh Sách / Quán Âm Sám

Quán Âm Sám 觀音懺

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Bao Dung của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Bao là bao trùm, bao nạp; dung là chứa đựng. Bao là hình cánh tay rộng mở, đón nhận; dung là hình ảnh chứa đựng, đem vào. Bao dung là hạnh của cõi lòng rộng rãi, mở rộng, dễ dàng tha thứ, dễ dàng làm lại từ đầu, xóa bỏ thành kiến, xóa bỏ chuyện cũ, xóa bỏ cảm giác khó chịu giữa mình và người. Bao dung mở ra khung trời không khoáng vô tận. Bao dung đem tới cảm nhận tự do vô cùng. Như đức Quán Âm, có người đối xử hung ác hại ngài; nhưng ngài một lòng tha thứ cho họ. Khi họ gặp nạn, khi họ cần giúp, ngài vẫn hiện thân tới giúp, không hề vì chuyện quá khứ mà sinh lòng hiềm kỵ, ruồng rẫy, ghét bỏ. Ngài nhìn chúng sinh đều như người nhà, thân thuộc. Đối với kẻ thù hằn, hung dữ, ngài mở tâm lan tỏa đức hiền hòa tới người ấy. Với người đầy ghen tuông, thích phân bì so sánh, ngài mở tâm lan tỏa tánh dễ thương tới người ấy. Với ai thích tìm lỗi, luôn đố kỵ chướng ngại, ngài mở tâm lan tỏa tánh tha thứ tới người ấy. Với ai tư tưởng nhỏ mọn, đầu óc chật hẹp, ngài mở tâm lan tỏa tánh rộng rãi, khoát đạt tới kẻ ấy. Với ai buồn phiền sầu muộn không giải, ngài mở tâm lan tỏa niềm an ủi, pháp lạc tới người ấy. Ngài khiến cho ai đến với ngài cũng cảm thấy gần gũi, dễ chịu, vui vẻ; được chấp nhận, được an vui, được săn sóc. Đó là tinh thần bao dung của bồ tát mà chúng con xin cúi đầu lễ lạy, học theo. Chúng con vô cùng hổ thẹn xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do tánh không bao dung tạo ra, từ kiếp vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên tu tâm sửa tánh, trở nên bao dung, rộng lượng, mở lòng đón nhận, mở tay giúp người. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ.

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Chân Thật của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Đức Phật dạy rằng chỉ có chân tâm Phật tánh Bất Nhị là tuyệt đối chân thật. Trong cảnh tương đối, trong thế giới trần tục, chỉ có chân, thiện, mỹ là chỗ dựa, chỗ quay về rốt ráo nhất của suy nghĩ, lời nói, và hành vi. Chân, thể hiện trong lời nói ngay thẳng không mưu mô, trong suy nghĩ thật thà không dối trá, trong hành vi chính trực không cong vạy, và trong chân lý vĩnh hằng không biến đổi. Bởi thế, pháp Phật gọi là chân lý, là phương tiện để mình dựa vào. Thiện, tức điều lành, việc tốt, chỉ có lợi người lợi vật, không làm hại ai. Mỹ, tức vẻ đẹp, biểu hiện trong sự hòa điệu của vạn vật trong tự nhiên, trong tánh vị tha của lối sống, trong nét hài hòa của hành vi, trong sự dịu dàng của lời nói, trong sự chuyên nhất của tư duy. Bồ tát phát triển tánh chân thiện mỹ qua lời nói chân thật, nghĩa là lời nói như lời Phật nói, lời phù hợp với chân lý, lời phù hợp với sự khai mở của tánh tốt, lời không gây phiền não, lời không tổn hại, lời không làm ai buồn, lời đem tới hạnh phúc, lời chấm dứt sự sợ hãi đem tới an ổn, lời hướng dẫn vào đạo, lời hiển bày chân lý và giáo pháp, lời xây dựng cuộc sống, lời đi đôi với sự thực hành tu tập, lời tràn đầy tình thương, lời làm người nghe nhập chánh định, lời làm khai mở trăm ngàn duyên lành, lời làm chư thánh hiền khen ngợi, khuyến khích. Ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối hết thảy những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do tánh tình không chân thật, suy nghĩ điên đảo không chân thật, lời nói dối trá không chân thật, cho tới hành vi mâu thuẫn không chân thật, đã tạo ra từ kiếp vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên dễ dàng tu tâm sửa tánh, trở nên chân thật trong thân, miệng, ý, trong việc giúp đời, giúp người. Chúng con xin cung kính, thành tâm đảnh lễ.

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tiếp theo, chúng con cúi đầu lễ lạy, xin học hạnh Đại Bi của đấng đại từ đại bi Quán Thế Âm bồ tát. Đại bi là tình thương không bờ bến, không bị thành kiến hạn chế, không bị lòng vui buồn hơn thua làm lung lay, không bị đúng sai thị phi làm thay đổi, không bị áp lực ở bất cứ chuyện gì, hoặc từ bất kỳ người nào làm diệt mất. Đại bi là tấm lòng mà mỗi người chúng con đều có sẵn, nhưng phải chờ khơi dậy; Khi nào? Khi chúng con thả lỏng, buông bỏ, vượt qua những giới hạn của thành kiến, quan niệm đúng sai, tốt xấu mà chúng con tự định đặt; khi ấy lòng đại bi sẽ hiển lộ. Như mây mù tan biến, sẽ làm hiển lộ chân trời vô tận. Lòng đại bi cũng như chân trời vô tận ấy, chỉ tạm thời bị mây mù phiền não thành kiến trùm phủ mà thôi. Để làm lòng đại bi mau trỗi dậy, chúng con xin học theo hạnh của đức Quán Âm. Những hạnh đại bi ấy là gì? Là không bao giờ ruồng rẫy chúng sinh, không làm ai buồn, tức giận, sinh phiền não. Là đem lại niềm vui, hy vọng, sự ấm cúng, sự trợ giúp đúng lúc đúng thời. Là biết nhận định và khen ngợi điểm tốt của mọi người, dù kẻ ấy là kẻ ác hoặc người lành. Là biết nhìn những bồ tát, những người thực hành đạo bồ tát, những người mới tu như là những vị Phật vậy; do đó hết lòng phục vụ, không đố kỵ với họ. Là không bao giờ hủy báng, chê bai giáo pháp của chân lý, nhưng cũng không khinh thị chê bai giáo pháp của ai cả; luôn hiểu rằng mỗi giáo pháp đều trỗi dậy từ một tầng tâm thức nào đó để biểu hiện nội dung của tầng tâm thức ấy. Là biết rằng cõi nước thì nhiều vô số, chúng sinh nhiều vô kể, phiền não cũng nhiều vô tận, nghiệp chướng cũng thật vô biên, do đó phát tâm rộng lớn như hư không vô hạn, không ngừng tu tập vô lượng pháp môn, để đưa hết mọi chúng sinh đến giải thoát, giác ngộ. Là không bao giờ mệt mỏi, sinh lòng nhàm chán trong con đường cảm hóa chúng sinh; tiếp tục nhẫn nại, siêng năng giúp mọi người, dù có người chẳng biết ân nghĩa, có người được ân trả oán, lười biếng, cố chấp, phá hoại, chướng ngại, đố kỵ. Nói cách khác, là tiếp tục mở tâm, tiếp tục tha thứ, tiếp tục lan tỏa tình thương, vì đây là con đường vô biên của đạo bồ tát. Ngày nay tu học hạnh đại bi này chúng con cũng xin được tiếp thu hết những tinh thần như trên, để lòng con luôn khai mở, vượt thoát mọi hạn hẹp của phiền não thành kiến. Như đóa hoa nở khai, xin lòng tha thứ cũng nở khai trong tâm thức của mình và người. Như khi nước mọi sông đổ vào biển cả, chỉ còn một mùi vị mặn của biển; xin tất cả mọi tâm thái của con và của mọi người, cuối cùng sẽ trôi vào biển cả đại bi, chỉ còn một mùi vị của tình thương. Như khi mưa lớn, rưới khắp mọi nơi, không phân biệt; xin tình thương đem đến nguồn sống, đem đến sự tươi nhuận tới khắp mọi chốn, mọi người, không phân biệt địa vị, tuổi tác, tâm thái của mỗi người ấy. Đây là tinh thần của lòng đại bi của đức bồ tát mà chúng con muốn học theo. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng bồ tát có mười cách suy nghĩ để phát khởi lòng đại bi: ‘Ngài quan sát những chúng sinh không có chỗ nương tựa, không có ai săn sóc, nên sinh lòng đại bi; ngài quan sát thấy tánh tình của chúng sinh không hòa thuận, dễ thương, nên ngài sinh lòng đại bi; ngài quan sát chúng sinh bần cùng, không có căn lành, nên ngài sinh lòng thương; ngài quan sát thấy chúng sinh cứ ở mãi trong đêm dài mộng mị, nên sinh lòng thương; ngài quan sát chúng sinh làm những việc không tốt, nên sinh lòng thương; ngài quan sát chúng sinh thấy chúng sinh bị lưới dục vọng trói chặt, nên sinh lòng thương; ngài quan sát thấy chúng sinh chìm nổi trong biển khổ sinh tử, nên sinh lòng thương; ngài quan sát thấy chúng sinh cứ mãi bị tật bịnh tràn thân hoài, nên sinh lòng thương; ngài quan sát thấy chúng sinh không có ý muốn làm chuyện gì tốt, nên sinh lòng thương; ngài quan sát thấy chúng sinh đánh mất chân lý của phật dạy, nên sinh lòng thương.’ Ngày nay chúng con vô cùng hổ thẹn, xin sám hối tất cả những tội, những lỗi, những sơ sót, những ác nghiệp do thiếu lòng đại bi tạo ra từ vô thủy cho tới đời nay. Xin Quán Âm bồ tát rủ lòng từ bi, gia trì nhiếp thọ, khiến chúng con thuận duyên dễ dàng tu tâm sửa tánh, khai mở lòng đại bi sẵn có, để cảm hóa mọi người đi vào con đường tình thương cao thượng. Chúng con xin cung kính, chân thành đảnh lễ.

Nam mô bồ tát Quán Thế Âm 南無觀世音菩薩

Nam Mô Đại Từ Đại Bi, Cứu Khổ Cứu Nạn, Quảng Đại Linh Cảm, Quán Thế Âm Bồ Tát.

                       Trang  1  2   3  4   5