SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Đố Vui Khai TâmKT 27

Đề Tài: TU HÀNH VÀ CHUYỄN HÓA TÂM THỨC - PHẦN THỨ NHẤT

Câu hỏi:
Chìa khóa của sự tiến hóa theo chiều dọc? 
Câu trả lời:
Tự tri (self-awareness).
KT 28

Đề Tài: TU HÀNH VÀ CHUYỄN HÓA TÂM THỨC - PHẦN THỨ HAI

Câu hỏi:
Chìa khóa của sự tiến hóa theo chiều ngang ? 
Câu trả lời:
Đó là tình thương, lòng từ bi.
KT 29

Đề Tài: TỪ ĐƯỜNG ĐỜI ĐẾN ĐƯỜNG ĐẠO - PHẦN THỨ NHẤT

Câu hỏi:
Viết về kinh nghiệm của chính mình về nhân duyên đưa vào đường đao.
Câu trả lời:
Free writing - no response.
KT 30

Đề Tài: TỪ ĐƯỜNG ĐỜI ĐẾN ĐƯỜNG ĐẠO - PHẦN THỨ HAI

Câu hỏi:
Dấu hiệu nào cho biết là mình đã bước vào đường đạo?
Câu trả lời:
Đổi cái nhìn, vũ trụ quan.  Phát triển lòng từ bi tình thương.
KT 31

Đề Tài: TỨ DIỆU ĐẾ - PHẦN THỨ NHẤT

Câu hỏi:
Tứ diệu đế là gì ?
Câu trả lời:
Tứ diệu đế gồm có:
a/  Khổ đế : Sự thật về sự khổ
b/  Tập đế:  Nguyên nhân của sự khổ
c/  Diệt đế:  Đoạn diệt sự khổ
d/  Đạo đế:  Con đường diệt khổ
KT 32

Đề Tài: TỨ DIỆU ĐẾ - PHẦN THỨ HAI

Câu hỏi:
Nguyên nhân tạo ra khổ là gì?
Câu trả lời:
Sự truy cầu để thỏa mãn dục vọng.
KT 33

Đề Tài: TỨ DIỆU ĐẾ - PHẦN THỨ BA

Câu hỏi:
1/ Thế nào là diệt đế ?
2/ Hai bước quan trọng đưa tới diệt đế là gì ?
Câu trả lời:
1/ Chấm dứt sự TRUY CẦU thoả mãn dục vọng (bản ngã) điều này làm ta không còn buồn khổ, đạt được niết bàn.
2/ Hai bước đưa đến diệt đế:
a. Đổi cái nhìn (đổi định nghĩa).
b. Ngưng lại nguyên nhân tạo ra sự khổ.
KT 34

Đề Tài: TỨ DIỆU ĐẾ - PHẦN THỨ TƯ

Câu hỏi:
1/ Thế nào là đạo đế?
2/ Vì sao khi nói đến đạo đế, ta hình dung đến bánh xe?
Câu trả lời:
1/ Con đường dẫn tới sự chấm dứt đau khổ.
2/ Bánh xe luân chuyển không ngừng cũng như sự thay đổi không ngừng của sự tu hành. 
Tu tiến hoá, thay đổi cái nhìn, thay đổi thói quen, lối sống , hoàn cảnh sống để đưa tới tỉnh lặng, giải thoát.
KT 35

Đề Tài: LUÂN XA VÀ HÀO QUANG

Câu hỏi:
Hãy nói về quan hệ giữa HÀO QUANG và LUÂN XA.
Câu trả lời:
LUÂN XA là THỂ
HÀO QUANG là TƯỚNG hoặc la DỤNG (biểu hiện).
KT 36

Đề Tài: LUÂN XA SỐ 1

Câu hỏi:
LUÂN XA số 1 ảnh hưởng tới TÂM THỨC gì trong cuộc sống ?
Câu trả lời:
Tâm thức sinh tồn.
KT 37

Đề Tài: Ý NGHĨA LUÂN XA TRONG PHẬT GIÁO

Câu hỏi:
Tác dụng của Luân Xa số 2 là gì?
Câu trả lời:
Đó là thỏa dục.
KT 38

Đề Tài: TU TOÀN DIỆN VÀ KHAI MỞ LUÂN XA

Câu hỏi:
Làm sao nhận biết được Luân Xa số 2 đang hoành hành?
Câu trả lời:
Thấy được biểu hiện lòng tham qua vật sở hữu, chuyên muốn chiếm hữu
KT 39

Đề Tài: SÁM HỐI VÀ LƯƠNG HOÀNG SÁM - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
Đinh nghĩa SÁM HỐI ?
Câu trả lời:
Có thể trả lời là a/ hoặc b/ hay cả a/ và b/
a/ Sám: Trần lộ tiền tội  (phơi bày tội lỗi xưa kia đã làm)
Hối:    Cải vãng, tu lai (Sửa lỗi khi xưa, tu tốt mai sau)
b/ Sám: Thỉnh ầu tha nhân tha thứ
Hối:   Truy hối (hối tiếc chuyện lầm lỗi đã tạo ra trong quá khứ)
KT 40

Đề Tài: SÁM HỐI VÀ LƯƠNG HOÀNG SÁM - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Liệt kê ba CHIỀU SÂU của  SÁM HỐI
Câu trả lời:
Ba chiều sâu của sám hối là:
1) Phục nghiệp (hàng phục, chế ngự, đè xuống để cho nghiệp không tiếp tục sinh trưởng)
2) Chuyển nghiệp (thay đổi chiều hướng vận hành của nghiệp lực khiến từ nay về sau không còn đi xuống, không còn đọa ác đạo
3) Diệt nghiệp: (phát triển lương tâm tự giác)
KT 41

Đề Tài: HÀNH HƯƠNG VÀ ĐẠO BỒ TÁT

Câu hỏi:
Đi hành hương giúp chúng ta phát triển "TÂM" gì?
Câu trả lời:
Tâm "BỒ TÁT" (lòng thành tín và vị tha)
KT 42

Đề Tài: ĐẠO BỒ TÁT THỂ HIỆN QUA CUỘC HÀNH HƯƠNG

Câu hỏi:
Tinh thần "BỒ TÁT ĐẠO" thể hiện bằng "TÂM THÁI" gì?
Câu trả lời:
Tâm vị tha (vì người khác)
KT 43

Đề Tài: XÁ LỢI PHẬT - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
1) Hình dạng viên ngọc xá lợi như thế nào?
2) Hình dạng này nói lên đặc tính gì ?
Câu trả lời:
1) Hình tròn.
2) Là kết quả của tu giới, định, huệ.
KT 44

Đề Tài: XÁ LỢI PHẬT - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Tác dụng quan trọng nhất của Xá Lợi (trong xã hội) là cái gì ?
Câu trả lời:
Phật giáo sẽ được tồn tại.
Bởi vì Phật (Xá Lợi) vẫn còn tại thế.
KT 45

Đề Tài: GIẢI OÁN KẾT OÁN - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
1) Tại sau mình phải giải oán?
2) Chìa khóa đầu tiên để giải oán là gì ?
Câu trả lời:
1) Tha thứ người khác là giải oán và để mình được yên ổn, an lạc.
2) Thay đổi cái nhìn, tha thứ.
KT 46

Đề Tài: GIẢI OÁN KẾT OÁN - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Xin cho 3 thí dụ khi thay đổi ngôn ngữ (danh từ, động từ) thì tâm mình sẽ được thay đổi như thế nào ?
Câu trả lời:
3 thí dụ trong đời tư của khán thính giả.
KT 48

Đề Tài: LUÂN XA SỐ 4

Câu hỏi:
Định nghĩa Luân Xa là gì ?
Câu trả lời:
Luân xa là trung tâm năng lượng duy trì một tần tâm thức nào đó.
KT 49

Đề Tài: CÀN KHÔN THẬP LINH DƯỚI MẮT NGƯỜI NGOẠI QUỐC

Câu hỏi:
Lý do gì cả người Tây và Tàu cảm thấy CKTL cần thiết?  Và CKTL làm được chuyện gì?
Câu trả lời:
Tạo ra sự liên hệ giữa thân và tâm, đưa tới sự phát triền tâm linh.
KT 51

Đề Tài: NHẬP THẾ VUI VẺ GIÚP ĐỜI

Câu hỏi:
3 hướng đi của đạo Bồ Tát trong Nhập Thế là gì?
Câu trả lời:
1 - Làm cho người khác VUI VẼ
2 - Làm cho người khác cảm động và MỞ TÂM
3 - Làm cho người khác GIẢI OÁN
KT 52

Đề Tài: Ý NGHĨA CỦA THẾ CON CÓC TRONG CÀN KHÔN THẬP LINH

Câu hỏi:
CKTL thế con cóc tác động đến LX nào và LX đó ảnh hưởng  tới cơ quan nào trong thân thể?
Câu trả lời:
Luân xa số 1
Ảnh hưởng tới thận, hệ thống miễn dịch
KT 54

Đề Tài: LUÂN XA 3

Câu hỏi:
Phương pháp đầu tiên để chuyễn hoá từ   (-) âm tính ra (+) dương tính của LX3 là gì ?
Câu trả lời:
Tự tri (self-awareness)
KT 55

Đề Tài:LUÂN XA 3 - PHẦN HAI

Câu hỏi:
LX3 (-) âm tính nghĩ đến bộ mặt bên ngoài là bản ngã.  Trái lại, (+) dương tính không nghĩ đến bộ mặt   bên ngoài mà nghĩ đến cái gì?
Câu trả lời:
  
Chân lý
KT 57

Đề Tài: NGHI LỄ CỦA ĐẠO PHẬT Ở THẾ KỶ 21

Câu hỏi:
Theo triết lý của thế kỷ 21 nầy thì mình nên biến nghi lễ thành một cái gì ?  Nếu giải thích và luận bàn thêm thì sẽ được thưởng.
Câu trả lời:
Giáo dục
KT 59

Đề Tài: VALENTINE - TỪ TÌNH YÊU ĐẾN TÌNH THƯƠNG

Câu hỏi:
Ba chuyện làm thực tế để chuyển tình yêu Valentine qua tình thương là gì ?
Câu trả lời:
1) Bài tỏ tình quan hoài.
2) Lắng nghe cảm xúc của người đối tượng.
3) Đối xử dịu dàng (gentleness).
KT 60

Đề Tài: TỪ TIN ĐẠO ĐẾN SỐNG ĐẠO

Câu hỏi:
Để chuyển hóa từ tin đạo đến sống đạo thì hai vấn đề gì (hành gì) mà mình cần giải quyết ?
Câu trả lời:
1) Chuyển hóa năng lượng, thân xác.
2) Chuyển hóa tâm lý.
KT 62

Đề Tài: ĐỊNH: LUẬN VỀ CHỮ THÔI TRONG ĐỜI SỐNG.

Câu hỏi:
Giới đặc ra để trói cái gì và để giải cái gì?
Câu trả lời:
-Trói dục vọng, ích kỷ của bản ngã.
-Giải mở bản ngã, giải mở Phật tánh.
KT 63

Đề Tài: GIỚI - LUẬN VỀ CHỮ TRÓI TRONG ĐỜI SỐNG.

Câu hỏi:
Lý do gì làm mình không định được?
Câu trả lời:
Đó là điểm mù, hay là động cơ ích kỷ (selfish agenda).
KT 64

Đề Tài: HUỆ: HIỂU RÕ NHÂN QUẢ TRONG ĐỜI SỐNG

Câu hỏi:
Cái gì ngăn trở khả năng nhận biết được lý nhân quả ?
Câu trả lời:
Điểm mù do bản ngã tạo ra.
KT 65

Đề Tài: MẶT NẠ NÀO?  AI ĐEO ?

Câu hỏi:
Khi nào thì vai trò của mình được gọi là bản ngã ? 
Câu trả lời:
Khi mình đồng hóa với bản ngã.
KT 71

Đề Tài: Ý NGHĨA LỄ PHẬT ĐẢN

Câu hỏi:
Cách mạng xã hội và cách mạng tâm linh mà Đức Phật đã ban lại cho chúng ta là gì?
Câu trả lời:
CMXH - Xóa bỏ giai cấp.
CMTL - Con đường trung đạo, thấy được Phật tánh, nhị nguyên.
KT 72

Đề Tài: NGHI THỨC LỄ TẮM PHẬT

Câu hỏi:
Nước tắm Phật để biểu hiện cho ba cái Pháp Môn gì?
Câu trả lời:
Có hai cách trả lời, cách nào cũng đúng:
1) Bao dung, lắng tâm nhìn lại (hồi quan phản chiếu), và tha thứ.
2) Năm chữ T: thương, tha thứ, thôi, tùy, thoáng.
KT 73

Đề Tài: THIỀN TỊNH SONG TU - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
Thiền thì nhìn cái gì bên trong?
Tịnh độ thì nhìn cái gì bên ngoài?
Câu trả lời:
Thiền: chủ thể (subject), bản ngã, Phật tánh.
Tịnh độ: đối tượng (object), nghe được tiếng Phật, nhìn thấy hình ảnh Phật.
KT 74

Đề Tài: TÂM LINH VƯỢT TRÊN TÔN GIÁO

Câu hỏi:
1) Vì đề tài hôm nay là - Tâm linh vượt trên tôn giáo - cho nên chúng ta phải nên tu dựa trên Pháp Môn gì (tâm gì)?
2) A famous quote của ông Joseph Campbell nói để tránh chiến tranh trên thế giới thì chúng ta nên làm gì?
Câu trả lời:
1) Tình thương (love).
2) Viếng thăm (tourist).
KT 75

Đề Tài: THIỀN TỊNH SONG TU - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Nêu ra 3 thái độ chính yếu mà pháp môn tu tịnh độ là gì ?
Câu trả lời:
- Bao dung.
- Buôn xả.
- Thấy cái đẹp.
- Tu cho người khác.
- Thương.
KT 76

Đề Tài: KHÍA CẠNH MỚI CỦA SỰ TU HÀNH ĐỜI NAY.

Câu hỏi:
Khía cạnh quan trọng cho việc tu hành thời nay là gì?
Câu trả lời:
-Khía cạnh làm việc thiện nguyện (volunteer)
-Khía cạnh mở rộng tâm linh trong đời sống hằng ngày
-Khía cạnh tu toàn diện
KT 77

Đề Tài: TU NGANG TU DỌC

Câu hỏi:
Mô hình tu toàn diện (chử thập) tượng trưng cho 5 điểm gì?
Câu trả lời:
1) Đường đi lên:  Tâm linh
2) Đường đi xuống:          Xã hội
3) Đường qua bên trái:     Trí năng
4) Đường qua bên phải:    Tâm lý
5) Trung tâm:                   Thân thể
KT 78

Đề Tài: ĂN CHAY VÀ NGUYÊN LÝ DINH DƯỠNG - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
Nguyên lý dinh dưỡng thứ 2 là nói cái gì?
Câu trả lời:
Vitamin bổ túc không phải là thần dược làm cho khoẻ mạnh.
Vitamin supplements are not a vanacea for good health.
KT 79

Đề Tài: ĂN CHAY VÀ NGUYÊN LÝ DINH DƯỠNG - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Bốn chất quan trọng mà thức ăn thực vật không có là bốn chất gì?
Câu trả lời:
1) Cholesterol
2) Vitamin A
3) Vitamin D
4) Vitamin B12
KT 81

Đề Tài: Ý NGHĨA VÀ LỢI ÍCH CỦA THẾ CON TRÂU TRONG CÀN KHÔN THẬP LINH

Câu hỏi:
Thế con trâu tác dụng vào Luân Xa nào?
Câu trả lời:
Luân Xa số 2.
KT 82

Đề Tài:  QUẢNG TU CÚNG DƯỜNG

Câu hỏi:
Xin nêu ra 3 cách cúng dường?
Câu trả lời:
1 - Cúng dường vật chất
2 - Cúng dường Pháp
3 - Cúng dường tinh thần
KT 83

Đề Tài:  XÂY DỰNG THIỀN ĐƯỜNG
No Đố Vui Khai Tâm this week

KT 84

Đề Tài:  SÁM HỐI: THÂN TÂM AN LẠC - THẾ GIỚI HÒA BÌNH

Câu hỏi:
Thế nào là cầu nguyện bên trong?
Câu trả lời:
Cầu nguyện bên trong là nhìn vào tự tâm, tìm đáp án ở trong mình.  Tâm có hòa bình, an lạc thì mới đưa tới hành động và cuộc sống hòa bình, an lạc.
KT 88

Đề Tài:  LẠY BÁO HIẾU

Câu hỏi:
Căn bản báo hiếu đối với người Đông Phương là chử gì?
Câu trả lời:
Đó là chử KÍNH (respect)
KT 90

Đề Tài:  KHÍA CẠNH PHẬT GIÁO TRONG PHIM MÙA LEN TRÂU - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
Trong Phật Giáo, nước biểu tượng cho 2 đặc điểm gì?
Câu trả lời:
Phiền nảo và tâm Bồ Đề
KT 91

Đề Tài:  KHÍA CẠNH PHẬT GIÁO TRONG PHIM MÙA LEN TRÂU - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Nước biểu hiện gì trong Luân Xa 2?
Câu trả lời:
Lòng tham.
KT 92

Đề Tài:  Ý NGHĨA THẾ CON CÒ TRONG CKTL - PHẦN MỘT

Câu hỏi:
2 quan niệm rất quan trọng mà gắn liền với môn Càn Khôn Thập Linh?
Câu trả lời:
1 - Tu khỏe (thân).
2 - Tu toàn diện.
KT 93

Đề Tài:  Ý NGHĨA THẾ CON CÒ TRONG CKTL - PHẦN HAI

Câu hỏi:
Khẩu quyết của thế con cò giúp chúng ta nhìn thấy cái gì của bản ngã mình?
Câu trả lời:
Điểm mù.
KT 95

Đề Tài:  NGHIỆP BÁO NHÂN DUYÊN

Câu hỏi: 
Ba nguồn máy tạo ra nghiệp là gì? 
Câu trả lời:
1 - Thân - hành động
2 - Khẩu - lời nói
3 - Ý - suy nghĩ
KT 96

Đề Tài:  NHÂN DUYÊN VÀ CHIÊU CẢM

Câu hỏi: 
Có 4 nhân duyên gì làm 2 vợ chồng ăn ở vớI nhau được?
Câu trả lời:
1 - Nợ vật chất
2 - Oán
3 - Ơn
4 - Vừa oán vừa ơn
KT 97

Đề Tài:  LỄ TẠ ƠN

Câu hỏi: 
Tu đạo bồ tát cần có thái độ gì?
Câu trả lời:
Vị tha
Phục vụ
KT 98

Đề Tài:  KHOA CHIÊM TINH - HIỂU TÂM THỨC - THOÁT MÊ TÍN - PHẦN MỘT

Câu hỏi: 
Xin cho biết 3 vùng tâm thức là gì?
Câu trả lời:
1 - Tiền ý thức  (Pre-rational)
2 - Ý thức        (Rational)
3 - Siêu ý thức (Trans-rational)
KT 99

Đề Tài:  KHOA CHIÊM TIN - HIỂU TÂM THỨC - THOÁT MÊ TÍN - PHẦN HAI

Câu hỏi: 
Xin cho biết 3 mục đích chính vì sau các thánh nhân đã tạo ra những khoa nầy (bói bài, bói toán, coi tử vi …) ?
Câu trả lời:
1 - Hiểu đạo làm người, phát triển siêu trí thức (trans-rational)
2 - Hiểu nhân quả của chính mình (long term)
3 - Hiểu rõ kiết hung trong cuộc sống hằng ngày để sửa đổi hành động của mình - modify behaviour (short term)
KT 100

Đề Tài:  KT100 ANNIVERSARY

Câu hỏi: 
Sứ mạng của chương trình Khai Tâm là gì?
Câu trả lời:
Khai Tâm và Khai Nhãn
KT 102

Đề Tài:  KHAI NIÊN - KHAI TÂM

Câu hỏi: 
Phương hướng của nguyện là gì?
Câu trả lời:
Đó là vị tha.
KT 104

Đề Tài:  ĐẠO ĐƠN THÂN

Câu hỏi: 
Khi tu đạo đơn thân, cái tính gì là quan trọng nhất để phát triển?
Câu trả lời:
Tình thương không chiếm hữu.
KT 105

Đề Tài:  55 - 65

Câu hỏi: 
Hai giai đoạn trước 55 tuổi và sau 65 tuổi là như thế nào?
Câu trả lời:
1 - Trước 55 tuổi: bị láy xe, bị động
2 - Sau 65 tuổi: tự láy xe, chủ động
KT 106

Đề Tài:  TU HÀNH VÀ PHƯƠNG TIỆN

Câu hỏi: 
Ba thái độ gì quan trọng nhất để tạo phương tiện tu hành?
Câu trả lời:
1 - Khiêm nhường
2 - Hy sinh
3 - Buôn xả
KT 111

Đề Tài:  MỞ ĐÓNG - ĐÓNG MỞ

Câu hỏi: 
Thí dụ trong đời của Bác trong trạng thái "Đóng", và Bác mở ra như thế nào?
Câu trả lời:
1111111111
KT 113

Đề Tài:  DU LỊCH VÀ TU HÀNH

Câu hỏi: 
Khi đi du lịch, 3 chuyện cởi mở gì để làm cho mình mở rộng chiều ngang?
Câu trả lời:
1 - Trí (mind) - LX7
2 - Tâm (heart) - LX4
3 - Nhìn (view) - LX6
KT 116

Đề Tài:  LÀM SAO THỰC HIỆN HẠNH HIẾN THÂN TRONG ĐẠO BỒ TÁT

Câu hỏi: 
3 nhiệm vụ của đạo bồ tát là gì?
Câu trả lời:
Phục vụ, giác ngộ, giáo dục.
KT 117&118

Đề Tài:  KHI NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI TA NÊN LÀM GÌ ? PHẦN MỘT & PHẦN HAI

Câu hỏi: 
1) Lý do gì mà người đang nằm hấp hối chết mà chết không được?
2) Làm thế nào để giúp họ đi dễ hơn?
Câu trả lời:
1) Vẫn còn lưu luyến
2) Khẳng định được con đường mình đi bên kia
KT 120

Đề Tài:  KHI NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI TA NÊN LÀM GÌ ? PHẦN BA

Câu hỏi: 
Ngoài "Trung Ấm", còn danh từ gì nữa?  Nêu ra ít nhất 3 tên.
Câu trả lời:
1 - Thực hương
2 - Khởi
3 - Ý thành
4 - Trung hửu
KT 123

Đề Tài:  KHI NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI TA NÊN LÀM GÌ ? PHẦN BỐN

Câu hỏi: 
Ba trạng thái sau khi chết là gì?
Câu trả lời:
1 - Pháp thân (vô sắc giới)
2 - Báo thân (sắc giới)
3 - Nghiệp thân (dục giới)
KT 147

Đề Tài:  TÂM YẾU CỦA NGHỆ THUẬT DƯỠNG SINH

Câu hỏi: 
Những điều tâm yếu của nghệ thuật dưỡng sinh là gì?
Câu trả lời:
1 - Mở mắt thấy đẹp
2 - Mở lòng thấy mới
3 - Dễ thương, dễ thương
4 - Nối tay, nối lòng
5 – Relax - relax
KT 148

Đề Tài:  TÂM ĐỒ LỆCH LẠC

Câu hỏi: 
Hai đặc tính gì của tâm đồ lệch lạc?
Câu trả lời:
1 - Định kiến (always)
2 - Focus on the negative
KT 152

Đề Tài:  CHÚNG TA NÊN LÀM GÌ KHI NGƯỜI THÂN QUA ĐỜI?

Câu hỏi:
Chúng ta nên làm gì khi người thân qua đời?
Câu trả lời:
1 - Nhắc đến di sản của người quá cố
2 - Giúp đỡ vật chất
3 - Chia sẻ với người thân, lắng nghe, hugging, nắm tay, giúp cho họ cười 
4 – Làm việc thực tế
5 - Làm cho giai đoạn phục hồi ngắn lại
KT 153

Đề Tài:  5 CHỮ T TÂM YẾU DƯỠNG SINH

Câu hỏi: 
5 chữ T tâm yếu dưỡng sinh là gì?
Câu trả lời:
1 - Thương thương
2 - Tha thứ
3 - Thôi  
4 - Tùy  
5 - Thoáng
KT 154

Đề Tài:  SỰ HÀI HOÀ (RAPPORT)

Câu hỏi: 
Yếu tố đầu tiên đễ  có sự hoà điều với nhau?
Câu trả lời:
Lắng nghe người đối diện
KT 155

Đề Tài:  SỰ HÀI HOÀ (RAPPORT)

Câu hỏi: 
Vì sao mình cần phải có hoà điệu với những người chung quanh?
Câu trả lời:
Vì giải oan giải nghiệp
KT 156

Đề Tài:  TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG

Câu hỏi:
Theo tinh thần kinh Hoa Nghiêm, nghiệp chướng sẽ cản trở đường đi lên (giải thoát).  Nếu mình có cái gì thì sẽ giải trừ được nghiệp chướng của mình?
Câu trả lời:
Tâm bồ đề.
KT 157

Đề Tài:  TIÊU TRỪ NGHIỆP CHƯỚNG (phần 2)

Câu hỏi: 
Nêu tên của 3 loại chướng ngại theo thứ tự.
Câu trả lời:
1 - Phiền não chướng. 
2 - Nghiệp chướng. 
3 - Báo chướng.
KT 158

Đề Tài:  UỐNG TRÀ, TU HÀNH VÀ GIẢI NGHIỆP

Câu hỏi: 
Cái ly và cái trà đại biểu cái gì trong chuyện tu hành của mình?
Câu trả lời:
1 - Ly = Thân thể
2 - Trà = Tâm
KT 162

Đề Tài:  QUY Y TAM BẢO VÀ BA LA MẬT

Câu hỏi:
Làm sao phối hợp cho đúng chân thiện mỹ với Phật, Pháp, Tăng?
Câu trả lời:
1 - Chân: Pháp   
2 - Thiện: Phật
3 - Mỹ: Tăng
KT 163

Đề Tài:  6 BA LA MẬT: BỐ THÍ, TRÌ GIỚI, NHẪN NHỤC, TINH TẤN, THIỀN ĐỊNH, BÁT NHÃ

Câu hỏi: 
Phối hợp 10 ba la mật vào tam bảo như thế nào?
Câu trả lời:
Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn---> để thành tựu Phật bảo    
Thiền định, bát nhã--> để thành tựu Pháp bảo     
Phương tiện, đại nguyện, đại lực, đại trí---> để thành tựu Tăng bảo
KT 166

Đề Tài:  NGŨ ĐẠI VÀ CÁ TÁNH

Câu hỏi:
Điạ đại lien hệ với LX nào? Tập thế gì để dương hoá nó?
Câu trả lời:
LX 1.  Thế con cóc.
KT 167

Đề Tài:  NGŨ ĐẠI VÀ CÁ TÁNH- Phần 2

Câu hỏi:
Muốn hoả đại dương hoá thì tập thế nào?  Hoả đại ảnh hưởng LX nào?
Câu trả lời:
LX 3.  Thế con hạc.
KT 169

Đề Tài:  TU HÀNH VÀ NÃO BỘ

Câu hỏi:
2 phương pháp cột trụ của thiền?
Câu trả lời:
1 - Chỉ/ Quán.
2 - Focus/ Nhận biết.
KT 171

Đề Tài:  LÀM CHỒNG, LÀM CHA, LÀM BẠN

Câu hỏi: 
Định nghiã mối quan hệ giữa vợ chồng, cha mẹ với con cái, bạn với bạn. .
Câu trả lời:
1 -  Mối quan hệ giữa vợ chồng là yêu thương (intimate love)
2 -  Mối quan hệ giữa cha mẹ với con cái là sự nuôi dưỡng (support, nuture)  
3 -  Mối quan hệ giữa bạn với bạn là sự tin tưởng (mutual respect, mutual trust)
KT 174

Đề Tài:  5 LỐI TU: HIẾN CƠ PHẶN, XẢ MÌNH, CỨU NGƯỜI

Câu hỏi: 
Tu hành giúp mình thành cái gì?
Câu trả lời:
Người toàn diện.
KT 176

Đề Tài:  NGŨ CĂN, NGŨ LỰC- GỐC RỂ VÀ SỨC MẠNH TU HÀNH

Câu hỏi: 
5 phương pháp tu hành là gì?  Tự tu'` cần gì?
Câu trả lời:
Tín căn.  
Tấn căn.      
Niệm căn.  
Định căn. 
Huệ căn
KT 177

Đề Tài:  NGŨ CĂN, NGŨ LỰC- GỐC RỄ VÀ SỨC MẠNH TU HÀNH

Câu hỏi:
Cho biết 4 phương pháp thở (breathe)? và thuộc về căn nào cuả ngũ căn?
Câu trả lời:
Thở mạnh.  
Thở sâu. 
Thở lâu.
Thở dài. 
Và thuộc về tấn căn.
KT 178

Đề Tài:  NGŨ CĂN, NGŨ LỰC- GỐC RỄ VÀ SỨC MẠNH TU HÀNH

Câu hỏi:
Giải thích sự khác biệt giữa thở sâu và thở lâu?
Câu trả lời:
Thở sâu là thở xuống đan diền, dùng ý chí điều khiển hơi thở (CK 10, yoga).  Thở lâu là thở tự nhiên, hơi thở nhẹ, thở lúc ngồi thiền.
KT 179

Đề Tài:  NGŨ CĂN, NGŨ LỰC- GỐC RỄ VÀ SỨC MẠNH TU HÀNH

Câu hỏi: 
Làm sao phối hợp ngũ căn với ngũ hành và ngũ tạng?
Câu trả lời:
5 căn       5 hành        5 Tạng       
Tín            Thổ              Tỳ        
Tấn           Kim              Phổi   
Niệm         Thuỷ            Thận 
Định          Mộc             Gan 
Huệ           Hoả             Tim  
KT 180

Đề Tài:  KHAI MỞ VŨ TRỤ TRONG THÂN TA

Câu hỏi: 
Hình ảnh và ý nghiã luân xa 1 là gì?
Câu trả lời:
Hình ảnh: Con cóc. 
Ý nghiã:  Cóc ở đáy giếng ra khỏi miệng giếng tượng trưng cho sự nhảy vọt thoát khỏi u minh.
KT 187

Đề Tài:  KHAI MỞ VŨ TRỤ TRONG THÂN TA (phần hai)

Câu hỏi: 
Luân xa 5 đại biểu cho con vật gì và ở vùng/khu vực nào?
Câu trả lời: 
LX 5 đại biểu cho con cọp, ở trong khu rừng rậm (khu rừng rậm đại biểu cho thế giới phức tạp của tư tưởng).
KT 188

Đề Tài:  KHAI MỞ VŨ TRỤ TRONG THÂN TA (phần ba)

Câu hỏi: 
Thế để mở luân xa 6 là con bướm. Tại sao là con bướm? Vậy hình ảnh con bướm nói lên cái gì ?
Câu trả lời: 
Con bướm có thân nhỏ, cánh to, đủ màu sắc. Tượng trưng cho cánh đồng hoang đẹp, đại biểu cho tâm linh.
KT 189

Đề Tài:  KHAI MỞ VŨ TRỤ TRONG THÂN TA (phần tư)

Câu hỏi: 
Nếu dùng thí dụ của 5 con mắt vào khu rừng, con mắt nào sẽ thấy được khu rừng?
Câu trả lời:
Mắt pháp nhãn.
KT 191

Đề Tài:  KHAI MỞ VŨ TRỤ TRONG THÂN TA (phần năm)

Câu hỏi: 
Liệt kê lại 4 chuyện cần có để khai mở tạng thức.
Câu trả lời:  
1 - To be loved.   
2 - To be understood.   
3 - To be appreciated.  
4 - To love.
KT 199

Đề Tài:  HALLOWEEN VỚI CÁI NHÌN CỦA PHẬT GIÁO

Câu hỏi: 
2 màu sắc gì liên hệ với Halloween?  Màu sắc gì liên hệ đến Vu Lan và tại sao ?
Câu trả lời:
2 màu sắc đen (tượng trưng cho bong tối) và đỏ (tượng trưng cho máu) liên hệ với Halloween. 
Màu vàng (vàng kim) liên hệ đến Vu Lan vì nó tượng trưng cho ánh sang.
KT 200

Đề Tài:  HÀNH HƯƠNG, HẠNH BỒ TÁT ĐẠO

Câu hỏi:
Mình tới cực lạc chưa phải là kết thúc chuyện tu hành.  3 hạnh quan trọng trong chuyến hành hương Phổ Đà sơn là hạnh gì ?
Câu trả lời:
1 -  Xuất gia.        
2 -  Thọ bồ tát giới.     
3 -  Tam bộ nhất bái.
KT 204

Đề Tài:  NGHỆ THUẬT SỐNG VỚI NGƯỜI THÂN

Câu hỏi:
3 chữ R đầu tiên là gì ?
Câu trả lời:
1 - Ruồng rẫy       
2 - Ra rìa    
3 - Run rẩy
KT 207

Đề Tài:  5 R

Câu hỏi:
Tâm trạng nào làm mình đóng cửa nhiều hơn là tâm trạng rầu rỉ?
Câu trả lời:
Tuyệt vọng. 
KT 208

Đề Tài:  TÌM AN LẠC

Câu hỏi: 
Có 2 lối sống vị ngã, vị tha. Lối sống nào đưa mình tới an toàn? An lạc?
Câu trả lời:
Sống vị ngã đưa đến sự an toàn. Sống vị tha đưa đến sự an lạc.
KT 210

Đề Tài:  TÌM HIỂU BÁT NHÃ (PRAJNA)

Câu hỏi: 
Muốn mình có trí huệ Bát Nhã, câu nói gì giúp mình trở nên thoáng?
Câu trả lời:  
I am open (Tôi là sự khai mở)
KT 211

Đề Tài:  TÌM HIỂU BÁT NHÃ (PRAJNA)(phần hai)

Câu hỏi: 
2 chữ diễn tả trạng thái Bát-nhã không ngừng tiếng hoá. 2 chữ đó là gì ?
Câu trả lời:
Vượt thoát
KT 212

Đề Tài:  TÌM HIỂU BÁT NHÃ (PRAJNA)(phần ba)

Câu hỏi: 
Mình có 4 mối quan hệ giữa người với nhau. 2 cặp dây nào làm mình kẹt, không đạt được Bát Nhã?
Câu trả lời:
1 - Thương - ghét   
2 - Khống chế - ảnh hưởng
KT 213

Đề Tài:  DÙNG BÁT NHÃ ĐỂ HOÁ TÁNH

Câu hỏi: 
Muốn dùng trí Bát Nhã để hoá tánh, ta phải có 3 bước. Bước 1 và 2 là gì ?
Câu trả lời:
1 – Dương hoá các tánh.  
2 - Điều hoà 5 ngũ tạng của thân mình.    
(3. Siêu thoát ra khỏi ngũ hành)
KT 214

Đề Tài:  DÙNG BÁT NHÃ ĐỂ HOÁ TÁNH (tiếp)

Câu hỏi: 
Người thở dương thì tánh tình như thế nào?
Người thở âm thì tánh tình như thế nào?
Câu trả lời:
Tánh tình rộng rãi.
Cố chấp, hẹp hòi.
KT 216

Đề Tài:  DÙNG BÁT NHÃ ĐỂ HOÁ TÁNH (tiếp)

Câu hỏi: 
Nếu mình có long hận thù thì mình phải phát triển cái gì trong người để long hận thù mất đi?
Câu trả lời:
Tình thương.
KT 217

Đề Tài:  NÓI VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH

Câu hỏi: 
Ba dich giả giúp trong việc dịch kinh Bát Nhã đã nói đến là ai ?
Câu trả lời:
1 - Chí Khiêm    
2 - Cưu Ma La Thập       
3 - Đường Huyền Trang
KT 219

Đề Tài:  NÓI VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH (tiếp)

Câu hỏi:
Vẽ hình ngũ ấm ra.
KT 220

Đề Tài:  NÓI VỀ BÁT NHÃ TÂM KINH (tiếp)

Câu hỏi: 
3 động lực (lượng sống) đẩy mình ra khỏi trí Bát Nhã?
Câu trả lời:
1 - Sự sợ hãi    
2 - Tham lam/ dục vọng    
3 - Kiêu ngạo
KT 221&222

Đề Tài:  DÙNG TÂM KINH NHẬN DIỆN ĐIỂM MÙ TRONG QUAN HỆ VỚI THA NHÂN

Câu hỏi: 
Làm sao giải được cái kẹt nơi Sắc và Thọ?
Câu trả lời:
1 - Sắc-------> Hết lòng, hết mình.   
2 - Thọ.--------> Hết khiêu khích, thoáng.
KT 227

Đề Tài:  5 PHẠM TRÙ TU HẠNH ĐẠO BỒ TÁT – Phần 1

Câu hỏi: 
5 giai đoạn tu hành là gì ? Liệt kê theo thứ tự.
Câu trả lời:
1 - Tự tu       
2 - Dạy người ta tu        
3 - Tu với người       
4 - Tạo cộng đồng người tu   
5 - Tu phương tiện
KT 228

Đề Tài:  5 PHẠM TRÙ TU HÀNH ĐẠO BỒ TÁT – Phần 2

Câu hỏi: 
Liệt kê 5 giai đoạn tu với người.
Câu trả lời:
1 -  Học nhân      
2 -  Dưỡng nhân    
3 -  Hoá nhân      
4 -  Giải biệt nghiệp   
5 - Chuyển cộng nghiệp
KT 229&230

Đề Tài:  TU VỚI NGƯỜI (PHẦN 3 TRONG 5 PHẠM TRÙ TU HẠNH ĐẠO BỒ TÁT)

Câu hỏi:
5 giai đoạn tu với người bắt đầu bằng giai đoạn nào ?
Câu trả lời:
1 - Học nhân
KT 231

Đề Tài:  DẠY NGƯỜI TU (Part 1)

Câu hỏi:
Dạy người tu có 5 bước. 3bước đầu là 3 bước gì ?
Câu trả lời:
1 -  Khai tâm. 
2 -  Dẫn đạo.  
3 -  Điểm đạo..