SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Liên Lạc
Trang nhà / Liên Lạc
Phone: 714-625-8966 Hoitubiphungsu@yahoo.com
Thỉnh băng sách 714-625-8966 Hoitubiphungsu@yahoo.com
Khai Tâm TV -- khaitamtv@yahoo.com
Khai Tâm Radio 714-603-2882 --
Ghi danh Thiện Nguyện 714-905-9298 volunteering@compassheart.com
Địa Chỉ Từ Bi Phụng Sự
420 S Brookhurst st., Anaheim, CA 92804
Chỉ đuờng đến CompaSS:

Từ Bolsa đi trên Brookhurst về phía North, qua Orange (trước khi đến Broadway) sẽ thấy bảng hiệu Từ Bi Phụng Sự bên tay phải.

Để biết chi tiết liên lạc với các trung tâm dạy Càn Khôn Thập Linh, xin mời quý vị vào xem phần Trang Bạn, hay vào phần Thể Dục