SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Ghi tên thiện nguyện
Trang nhà / Đóng góp / Ghi tên thiện nguyện

Xin mời quý vị tham gia hội Từ Bi Phụng Sự và góp sức phục vụ cộng đồng. Hội Từ Bi Phụng Sự tin rằng khi chúng ta làm việc thiện nguyện với tình thương, với lòng quan hoài thì sẽ chuyển hóa tâm thức của mình và người, khiến sự phục vụ trở thành cửa ngõ tu hành đạo Bồ Tát thiết thực nhất.
Nếu quý vị muốn góp công sức thì xin điền mẩu ghi danh dưới đây:

* Required field

*
*
*
◎Please enter your E-mail address. If we have a question for your application that we can contact you. 以便我們收到資料有疑問時,能與您連絡。
*
◎Quý vị muốn làm việc gì hay muốn cống hiến khả năng chuyên môn gì
*

* 驗證碼圖片

To ensure the form is filled by a human and not computer generated, please enter the string of letters or numbers found in the above box. If the string is not readable, please press F5 to generate a new set of validation string.

Chúng tôi hiện đang cần người trợ lực về:

 • Web design
 • Web programming
 • Graphics design
 • Làm các bản tin và flyers
 • Chuyên viên IT
 • Edit hoặc thâu hình / thâu âm
 • Cố vấn Luật
 • Thông dịch (Anh, Pháp, Việt, Hoa)
 • Đánh máy các dữ kiện
 • Phụ trách về nhân sự
 • Nấu ăn chay
 • Chuyển ngữ (transcribe)
 • việc văn phòng
 • việc lặt vặt