SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Huấn luyện
Trang nhà / Về CompaSS / Huấn luyệnNhững thành viên hoạt động cho Hội Từ Bi Phụng Sự không chỉ tình nguyện thời gian và năng lượng, nhưng còn được thử thách và khuyến khích phát triển ý thức về khả năng hợp tác, làm việc chung hiệu quả hơn, truyền đạt tốt hơn, hiểu rõ hơn về tổ chức cũng như về thái độ và cách hành xử của con người. Để đáp ứng những thử thách này, Hội Từ Bi Phụng Sự đã và sẽ tiếp tục cung cấp cho các thành viên của hội cơ hội để học hỏi và phát triển cả hai mặt cá nhân và tập thể với các khóa huấn luyện chuyên đề. Các khóa huấn luyện bao gồm các chủ đề trọng yếu như truyền thông, sự hợp tác cộng sự, vòng xoắn tiến hoá , quá trình tiến hóa của một tổ chức, trí huệ về cảm xúc, ngũ hành và tìm hiểu về điểm mù của bản thân. Các chủ đề này đã giáo dục và mang lợi ích đến cho từng cá nhân cũng như cho từng nhóm và được thực hiện với mục đích chuẩn bị cho các hội viên có thể gánh vác vai trò của một thành viên trưởng thành, tích cực, hiểu rộng và vị tha.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kỹ năng truyền đạt/giao tiếp:
Những điểm chính làm cho hoạt động của một cộng đồng được hài hòa, từ bi, thoải mái là sự rõ rang và hiệu lực trong sự giao tiếp và thông tin cùng với khả năng lắng nghe, khuyến khích đối thoại và trao đổi. Những kỹ năng giao tiếp này có thể áp dụng trong cuộc sống thường nhật tạo điều kiện phát triển tâm từ bi, khuyến khích đối thoại cũng như giúp giải quyết những mâu thuẩn trong gia đình, trong sở làm và giữa bạn bè.

Sự hợp tác:
Hợp tác, chung sức là yếu tố chính cho sự thành công và hiệu quả của một nhóm. Khóa huấn luyện này tập trung vào năm quan điểm gây ra sự tê liệt trong một đội ngũ và hướng dẩn cách tránh những sai lầm phổ biến. Lớp huấn luyện còn giới thiệu khái niệm về PAEI, một hệ thống quản lý mới mở ra khả năng nhận thức về chính mình và các thành viên của nhóm điều hành, hiểu rõ sức mạnh và yếu điểm của từng người để có thể bổ sung cho nhau hướng tới một sự hợp tác thành công. Khái niệm CAPI cũng được giới thiệu để mỗi cá nhân có thể phân biệt rõ ràng người có thẩm quyền, có ảnh hưởng hay có quyền quyết định trong từng dự án. Sự hiểu rõ về CAPI sẽ giúp giảm thiểu sự lầm lẩn trong thông tin và sự hiểu lầm giữa các thành viên trong nhóm.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vòng Xoắn Tiến Hoá:
Theo lý thuyết Vòng Xoắn Tiến Hoá, con người sẽ thích ứng với môi trường của họ bằng cách tạo dựng các khái niệm mới và mô hình mới phức tạp hơn về thế giới mà từ đó họ có thể xử lý thích hợp các vấn đề mới. Vòng Xoắn Tiến Hoá (SD) là một mô hình vững chắc và là một lý thuyết dùng để dự đoán về sự phát triển của con người và sự tiến hóa của văn hóa. Mô hình này đã trở nên một công cụ mới giúp hiểu rõ sự phức tạp của hành vi con người. SD đã được áp dụng thành công toàn cầu trong việc sáng chế và thực hiện các giải pháp nhằm giải quyết các cuộc xung đột xã hội cũng như tác động sự tiến hóa trong các cá nhân. Kiến thức về SD có thể giúp hiểu được thế giới phức tạp của chúng ta và giúp ta biết lèo lái khéo léo qua các thử thách của cuộc sống trong thế kỷ 21. Chúng ta nhận thức rằng cách chúng ta nghĩ quan trọng nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Kỹ năng hiểu biết về sự tiến hóa của xã hội loài người và của hành vi con người giúp chúng ta hiểu được sự biến đổi toàn diện sẽ xẩy ra thế nào trong bản thân và nơi người khác.

Quá trình tiến hóa của tổ chức:
Trong quá trình phát triển, mổi tổ chức đều tiến triển và đi qua từng giai đoạn cũng như đối diện với những vấn đề. Thông thường, chuyện quan trọng là nhận thức được tổ chức của mình đang ở giai đoạn nào và đặc điểm của giai đoạn đó. Lớp huấn luyện này sử dụng các phương pháp Adizes. Phương pháp này đề nghị một mô hình phát triển của một công ty và đề nghị vài phương pháp giải quyết vấn đề thường gặp trên con đường phát triển của một công ty. Một đề tài khác được đề cập trong lớp huấn luyện này là những kỹ năng mà các nhà lãnh đạo cần phải có để có thể hướng dẩn tổ chức qua các sự thay đổi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trí huệ về cảm xúc:
Cảm xúc là một phần của con người chúng ta và kỹ năng xác định, đánh giá và quản lý những cảm xúc của bản thân, cảm xúc của những người khác và của nhóm hoạt động sẽ giúp chúng ta giữ cân bằng trong mối quan hệ hài hoà với chính mình và với người.

Ngũ hành:
cùng với các khái niệm Âm và Dương, Đạo giáo cổ xưa đã quan sát một mô hình của sự biểu hiện trong thiên nhiên mà họ hiểu là Ngũ Hành và tin rằng năm thành phần này là năng lượng căn bản để tạo thành tất cả các chất liệu trong thế giới hiện tượng. Lớp huấn luyện này cho một khái niệm tổng quát về 5 thành phần, ý nghĩa của nó, sự liên hệ của ngũ hành trong hành vi con người và các ứng dụng của ngũ hành trong sự tu tập và tiến hóa của cá nhân.

10 Mặc Cảm:
Mặc cảm hình thành từ các hình ảnh và cảm xúc tạo ra trong khi phản ứng với một yếu tố hay hoàn cảnh kích thích (những hành động, những sự kiện, vv…) đã xảy ra trong quá khứ và những hình ảnh và cảm xúc trở thành một khuôn khổ hay căn bản cho việc phân tích và phản ứng với các nhân tố kích thích. Một xúc chạm nhỏ trong quá khứ có thể lập trình khiến chúng ta phản ứng một cách tiêu cực đối với một tình huống hoàn toàn khác trong cuộc sống. Biết được 10 mặc cảm căn bản có thể giúp chúng ta truy ra những cảm xúc tiêu cực và hành vi cản trở của chúng ta và cải thiện mối quan hệ của chúng ta với chính mình và với người khác.