SITEMAP | Trang nhà | ENGLISH | 繁體中文
Tin tức
Trang nhà / SInh Hoạt / Tin tức / News

Pháp Hội Di Đà và Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm


Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường kính mời quý vị tham dự Pháp Hội Di Đà và Mạn Đà La Đại Bi Quán Âm để cùng lạy sám, tu học và cầu nguyện cho chính bản thân, người thân thương có bệnh hoặc đã quá vãng, và cùng cầu nguyện cho thế giới được an lành bớt thiên tai và nhân họa.

Thời gian: Ngày 7, 8 và 9 tháng 9 năm 2018
8 giờ sáng đến 8 giờ tối

Địa điểm: Anaheim Convention Center
800 W. Katella Ave.
Anaheim, CA 92802

*** Ngày thứ bảy 8 tháng 9
Quý vị có thể đậu xe tại trường Bolsa Grande High School và có xe đưa đón sáng 6:45am đến Anaheim Convention Center và chiều 8pm trở về.

*** Ngày chủ nhật 9 tháng 9
Quý vị có thể đậu xe tại trường Bolsa Grande High School và có xe đưa đón sáng 6:45am đến Anaheim Convention Center, chiều 2pm đến Anaheim Convention Center và tối 9:45pm trở về.

Xin quý vị vui lòng ghi danh trước để chúng con có thể chuẩn bị xe và thực phẩm. Xin cám ơn quý vị.

Để biết thêm chi tiết về chương trình của 3 ngày Pháp Hội, xin mời vào trang nhà phaphoidida.com hoặc điện thoại 714-561-5974


Contact:  General Inquiries   714-561-5974
Updated:08-09-2018 9:0
URL:http://www.phaphoidida.com